Praktijkondersteuner jeugd bij huisartsen

Op 1 oktober 2020 startten we een proef met 2 praktijkondersteuners jeugd, bij 3 huisartspraktijken in Arnhem. De proef is een succes en heeft een positief effect op de jeugdzorg.

75% van de jeugd had geen verwijzing naar specialistische zorg nodig

Kinderen die zich lusteloos of depressief voelen, angstig zijn of zich impulsief of problematisch gedragen, worden door huisartsen vaak verwezen naar psychologen of psychiaters. Tijdens de proef verwezen huisartsen jeugdigen met deze klachten naar de POH jeugd in plaats van direct naar de specialistische jeugdzorg. De kwaliteit en effectiviteit van de zorg zijn verbeterd door inzet van de POH jeugd. Kinderen en ouders vinden de geboden hulp laagdrempelig en goed aansluiten op hun vraag of het probleem. Van alle kinderen die tijdens de proef bij de praktijkondersteuners kwamen kon 75% binnen de praktijk geholpen worden. Voor 25% van de kinderen was nog een verwijzing naar gespecialiseerde zorg nodig. De praktijken met een POH jeugd verwezen veel minder kinderen naar de specialistische jeugdzorg, wat leidde tot een kostenbesparing.

Samenwerking in de wijk sterk verbeterd

Op wijkniveau is door de POH jeugd de samenwerking verbeterd. De huisartsen en sociale wijkteams weten elkaar beter te vinden en leerkrachten, welzijns- en zorgprofessionals raken eerder betrokken bij jeugdigen die hulp nodig hebben. Huisartsen voelen zich ontzorgd omdat de POH jeugd kan diagnosticeren, zelf kan behandelen en weet welke zorg aanvullend nodig is. 

Wilt u ook werken met een praktijkondersteuner jeugd?

De huisartsen en de wijkteams die meededen aan de proef zijn enthousiast en willen er graag mee door gaan. Op basis van de succesvolle proef hebben we besloten om de werkwijze met een POH jeugd voort te zetten. Er is ruimte om uit te breiden naar meer praktijken in andere delen van de stad. Op dit moment zijn er praktijkondersteuners bij Het Span, Velperbeek en Arnhem-Noordoost en 1 bij Arts en Zorg in Schuytgraaf. Heeft u interesse? Huisartsen die ook met een POH jeugd in hun praktijk willen werken kunnen contact opnemen met Anneke van der Ven (sr. bestuursadviseur jeugd) via anneke.van.der.ven@arnhem.nl. 

Heeft u interesse in een functie als POH-Jeugd dan staat er op dit moment een vacature open bij onze samenwerkingspartner Onze Huisartsen. Kijk voor meer informatie op de website van Onze Huisartsen

infographic poh jeugd