Informatie voor professionals

 • Inkoop en contractering sociaal domein

  De Regio Centraal Gelderland koopt gezamenlijk diensten in voor het sociaal domein. De Regio Centraal Gelderland bestaat uit: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.

 • Melding calamiteiten jeugdzorg en Wmo

  Aanbieders van jeugdzorg en Wmo in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Zij zijn verplicht calamiteiten in de ondersteuning of geweld bij de verstrekking van een voorziening te melden.

 • Wet meldcode huiselijk geweld

  Uit onderzoek blijkt dat professionals signalen van huiselijk geweld vaak onvoldoende herkennen, soms niet weten hoe te handelen of handvatten missen om iets met de signalen te doen. Om hen te ondersteunen is er de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • Wet Tijdelijk Huisverbod

  Het verbod houdt in dat een pleger van huiselijk geweld in beginsel 10 dagen zijn of haar woning niet meer in mag en in die periode ook geen contact mag opnemen met de partner of de kinderen. Het huisverbod is bedoeld om huiselijk geweld verder terug te dringen. De burgemeester heeft de bevoegdheid gekregen het huisverbod op te leggen.

 • Hulp bij scheiding in een vroeger stadium

  De eerste signalen over een scheiding worden vaak door professionals, zoals huisartsen of wijkcoaches, waargenomen. Gemeenten in Centraal Gelderland vragen deze professionals gebruik te maken van en te verwijzen naar het Digitaal Scheidingsloket, om het aantal vechtscheidingen en de bijbehorende problemen te voorkomen. Kijk voor meer informatie op de website.

 • Praktijkondersteuner jeugd bij huisartsen

  In 2020 is gestart met een proef met 2 praktijkondersteuners huisarts (POH) jeugd, bij 3 huisartspraktijken in Arnhem. De proef is een succes en heeft een positief effect op de jeugdzorg. Hierdoor is besloten om het aantal praktijkondersteuners jeugd uit te breiden. De praktijkondersteuners jeugd werken sinds 1 oktober 2022 onder de huisartsenkoepel OnzeHuisartsen.