Informatie voor professionals

 • Inkoop en contractering sociaal domein

  De Regio Centraal Gelderland koopt gezamenlijk diensten in voor het sociaal domein. De Regio Centraal Gelderland bestaat uit: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.

 • Melding calamiteiten jeugdzorg en Wmo

  Aanbieders van jeugdzorg en Wmo in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Zij zijn verplicht calamiteiten in de ondersteuning of geweld bij de verstrekking van een voorziening te melden.

 • Wet meldcode huiselijk geweld

  Uit onderzoek blijkt dat professionals signalen van huiselijk geweld vaak onvoldoende herkennen, soms niet weten hoe te handelen of handvatten missen om iets met de signalen te doen. Om hen te ondersteunen is er de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • Wet Tijdelijk Huisverbod

  Het verbod houdt in dat een pleger van huiselijk geweld in beginsel tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag en in die periode ook geen contact mag opnemen met de partner of de kinderen. Het huisverbod is bedoeld om huiselijk geweld verder terug te dringen. De burgemeester heeft de bevoegdheid gekregen het huisverbod op te leggen.