Wet Tijdelijk Huisverbod

Het verbod houdt in dat een pleger van huiselijk geweld in beginsel 10 dagen zijn of haar woning niet meer in mag en in die periode ook geen contact mag opnemen met de partner of de kinderen. Het huisverbod is bedoeld om huiselijk geweld verder terug te dringen. De burgemeester heeft de bevoegdheid gekregen het huisverbod op te leggen.

Escalatie voorkomen

Het doel van het huisverbod is om een adempauze te creëren en escalatie te voorkomen. Tijdens het huisverbod kan de nodige hulpverlening in gang worden gezet. De ergste spanningen worden weggenomen en de veiligheid van de huisgenoten wordt vergroot. Het huisverbod kan ook worden opgelegd bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan.

Huiselijk geweld niet geaccepteerd

De instelling van het huisverbod is een duidelijk signaal dat de samenleving huiselijk geweld niet accepteert. De burgemeester kan afhankelijk van de situatie het huisverbod verlengen tot maximaal 4 weken. Een burger die uit huis is geplaatst en zich niet aan het huisverbod houdt, kan maximaal 2 jaar gevangenisstraf krijgen of een taakstraf.

Meer weten? Kijk op de website van het ministerie van VWS over het huisverbod.