Sociale wijkteams

Sinds 2015 zijn er in Arnhem wijkteams actief met ervaren coaches voor volwassen, jeugd en gezin. Ze geven steun en advies bij zorg, opvoeding, welzijn, werk en inkomen.

Wat kan het sociale wijkteam voor u doen?

Hebt u voorzieningen of professionele hulp nodig? Voor uzelf of voor uw gezin? U krijgt één vaste coach bij het wijkteam, die er alles aan doet u snel te helpen. De coach van het wijkteam kijkt samen met u wat er precies aan de hand is en maakt samen met u een plan.
Wellicht kunnen vrienden, familie, bekenden of buren iets voor u doen. Als er professionele hulp nodig is, helpt uw coach om dit te regelen.

Contact met wijkteam

U kunt het wijkteam tegenkomen in het wijkcentrum of op scholen. Als u een beroep wilt doen op hulp van de gemeente maakt u een afspraak met het wijkteam. Op de website www.wijkteamsarnhem.nl vindt u een link om zelf een afspraak te maken. Voor overige vragen kunt u bellen met de Klantenservice 088 - 226 00 00.

Met spoed hulp nodig?

Soms kan hulp niet wachten op een afspraak met een wijkteam en is direct ingrijpen nodig

Huisartsenpost

Heeft u met spoed een huisarts nodig buiten kantooruren, in het weekend en feestdagen, dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost (0900-1598).

Acute ziekte of ongevallen

Is er sprake van acute ziekte, levensbedreigende situatie of ongevallen? Dan neemt u natuurlijk contact op met het huisartsenpost of het landelijke noodnummer 112.

Crisissituatie in het gezin

Bevindt een kind zich in een onveilige situatie en is direct ingrijpen gewenst? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week het noodnummer van Jeugdbescherming Gelderland Spoedeisende Zorg bellen (0900 9955599).

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld kan 24 uur per dag (anoniem) gemeld worden bij het meldpunt Veilig Thuis: 0800-2000.