Privacyregeling bij de sociale wijkteams

Om u zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen is het van belang dat de sociale wijkteams u en uw situatie goed kennen. In sommige gevallen bewaren ze daarom privacygevoelige informatie van u (of uw kind) in een dossier.

Alleen met uw toestemming

Soms is het van belang om met iemand anders te overleggen, of persoonlijke informatie te delen met andere professionals. De coach van het wijkteam vraagt daarvoor uw toestemming. Soms is het delen van informatie wettelijk verplicht. De coach van het wijkteam informeert u daarover.

Geheimhoudingsplicht

Goed om te weten: alle medewerkers van het wijkteam die te maken hebben met privacygevoelige informatie hebben een geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat zij deze informatie zonder uw toestemming niet met derden mogen delen.

Uw rechten

Als het om uw privacy gaat heeft u de volgende rechten:

  • U heeft het recht te weten welke gegevens van u worden genoteerd en waarom.
  • U heeft het recht om uw dossier in te zien.
  • Als u vindt dat er foute gegevens in staan, heeft u het recht te vragen om die te veranderen. Uw contactpersoon bij het wijkteam kan u uitleg geven over hoe u dat kunt doen.
  • Alleen medewerkers voor wie noodzakelijk is dat zij toegang tot uw gegevens hebben kunnen bij privacygevoelige informatie. De leidinggevende van de wijkteams bepaalt wie dat zijn.