Vlaggen als versiering

Hieronder vindt u de spelregels over vlaggen als versiering in de openbare ruimte.

Spelregels

  • Vlaggen en banieren mogen alleen in de openbare ruimte worden geplaatst met toestemming van de gemeente in het kader van Citydressing. Citydressing betreft reclame voor A- en B-evenementen (dit zijn evenementen met een landelijke uitstraling van belang voor de hele stad). Er zijn hiervoor 17 locaties in en rond het centrum aangewezen.
  • Het is niet toegestaan de Nederlandse vlag te gebruiken of op te hangen uit commerciële overwegingen, doeleinden of uitingen. Het in daglicht voeren van de Nederlandse vlag is bestemd voor nationale feestdagen, verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis e.d. Uiteraard is dit niet gekoppeld aan een vergunning.
  • Voor reclamevlaggen aan gevels is een omgevingsvergunning reclame-uitingen verplicht. Deze zijn in principe alleen toegestaan op bedrijventerreinen die onder welstandsniveau licht vallen (zie voor meer informatie de welstandsnota).

Aanvullende regels per deelgebied

Centrum

Vlaggen zijn alleen toegestaan in het kader van Citydressing.

Bedrijventerreinen

Vlaggen zijn alleen toegestaan met een omgevingsvergunning reclame-uitingen op bedrijven terreinen die vallen onder welstandsniveau licht. Per 20 meter gevel van het naar de openbare weg gerichte hoofdgebouw is 1 vlag met maximaal oppervlak van 1 m2 toegestaan. Dit geld alleen voor percelen die niet aan hoofdontsluitingen of A-wegen zijn gelegen.