Verklaring Omtrent het Gedrag

Voor sommige beroepen heeft u een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG) nodig. Dit is een bewijs van goed gedrag, afgegeven door Dienst Justis. Een VOG kunt u online of aan de balie aanvragen. 

Werkgevers of instanties kunnen om een VOG vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang, het onderwijs of als u lid wordt van een schietvereniging. Uit de verklaring blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het verrichten van een functie bij een (toekomstige) werkgever.  

Online aanvragen

Alleen als de organisatie die hierom vraagt - bijvoorbeeld uw toekomstige werkgever -  de aanvraag start, kunt u online een VOG aanvragen. Dit kan via de website van Dienst Justis. De werkgever vult eerst via internet het ‘organisatiedeel’ in en stuurt dit op naar Dienst Justis. U ontvangt daarna van Dienst Justis een verzoek per e-mail om het ‘burgerdeel’ van het formulier in te vullen.

Kosten

€ 33,85

Persoonlijk aanvragen

U kunt ook een ingevuld aanvraagformulier indienen bij de balie van Burgerzaken van de gemeente. Maak hiervoor eerst online een afspraak. Het aanvraagformulier krijgt u van uw (toekomstige) werkgever of print u vanaf de website van Dienst Justis.

Afspraak maken

Meenemen

  • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • Geldig legitimatiebewijs
  • Geld 
  • Bij machtiging: een ondertekend machtigingsformulier en een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager (kopie) en gemachtigde (origineel)

Kosten

€ 41,35

Procedure

Het COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag) beoordeelt de aanvraag en stuurt de VOG naar het opgegeven adres. Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag wordt door Dienst Justis een beslissing genomen. In de praktijk krijgt u uw VOG meestal binnen 1,5 week.

Gratis VOG vrijwilligers via de organisatie

Vrijwilligers kunnen zich rechtstreeks melden bij de organisatie waar zij als vrijwilliger werken of gaan werken. Aan de balie kunt u geen gratis VOG aanvragen.

Kijk voor meer informatie over de regeling Gratis VOG op de website gratisvog.nl. Het CIBG (de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) beoordeelt of de organisatie aan de gestelde criteria van de regeling voldoet en informeert de organisatie hierover.

Meer informatie

Lees meer op de website van Dienst Justis.