Hoe komt u in contact met de gemeenteraad

Vraag

Hoe komt u in contact met de gemeenteraad

Antwoord

E-mail
Wilt u uw mening kwijt over een onderwerp dat speelt in uw wijk? Heeft u een goed idee waarmee u samen met de raad aan de slag wilt? Wilt u de raadsleden uitnodigen voor een informatiebijeenkomst of werkbezoek aan uw wijk of organisatie?
De gemeenteraadsleden van de gemeente Arnhem kunt u via raadsleden@arnhem.nl een mail of een uitnodiging sturen. De fractievolgers zijn via fractievolgers@arnhem.nl bereikbaar. Door naar deze groepen te mailen, bereikt u automatisch alle leden.

Bijeenkomsten
In de kalender op de website worden bijeenkomsten gemeld waarvoor gemeenteraadsleden zijn uitgenodigd. Het gaat hierbij nadrukkelijk om uitnodigingen, het is niet gegarandeerd dat er bij deze bijeenkomsten ook raadsleden aanwezig zijn.
Link: https://arnhem.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

Contact met de griffie (ondersteuning van de raad)
Wilt u inspreken bij een informatief agenda-onderwerp? Of is er een probleem dat u voor wilt leggen aan de raad? Bent u van plan een burgerinitiatief op te zetten of wilt u een petitie aanbieden aan de raad? Neem in deze gevallen contact op met de griffie. Zij helpen u graag verder, ook wanneer u vragen heeft over de raad en de Politieke Avond.

Contactgegevens
Telefoon: (026) 377 3851
E-mailadres: griffie@arnhem.nl