Wat doet de gemeenteraad?

De raad staat aan het hoofd van de gemeente en neemt beslissingen voor Arnhem. Bijvoorbeeld over cultuur, het bouwen van woningen of de hoogte van de belastingen. De raad heeft drie belangrijke taken:

  • Het is de taak van de raad om te spreken voor de Arnhemmers (vertegenwoordigen). De raad is namelijk door de Arnhemmers gekozen. Raadsleden zijn in contact met andere Arnhemmers om zo te achterhalen wat er speelt in de stad. Bij het nemen van beslissingen kunnen de raadsleden de belangen van voor- en tegenstanders afwegen; 

  • Een andere taak is het kaderstellen. De raad bepaalt de belangrijkste punten van het beleid van de gemeente Arnhem. Raadsleden houden zich bezig met de vraag hoe de gemeente er in de toekomst uit zal zien. Moet de gemeente groener worden? Moeten er meer speeltuinen komen? De raad bepaalt wat er nodig is; parkeergarages, fietspaden of huishoudelijke hulp voor ouderen. Ook maakt de raad regels (verordeningen) die alleen gelden voor de gemeente en waar Arnhemmers zich aan moeten houden;
     
  • Het college (van burgemeester en wethouders) gaat hier mee aan de slag en voert het beleid uit. Het is de taak van de raad om te controleren of het college de plannen uitvoert. Doet het college waar de raad om heeft gevraagd? Ook controleert de raad of deze uitgevoerde of nog uit te voeren plannen binnen het budget blijven.