Mijn invloed

Er zijn meerdere manieren om uw invloed uit te oefenen. Lees hieronder hoe u in contact komt met de gemeenteraad.

Contact met een raadslid

U kunt direct contact opnemen met een raadslid. De contactgegevens van raadsleden vindt u in het smoelenboek.

E-mail of brief 

Een e-mail kunt u sturen naar de raadsleden@arnhem.nl en fractievolgers@arnhem.nl. Alle raadsleden ontvangen dan uw e-mail.
U kunt ook een brief schrijven. Deze kunt u opsturen naar: 

Gemeenteraad van Arnhem
Postbus 9029
6800 EL 
Arnhem

Brieven en e-mails die u naar de gemeenteraad stuurt zijn openbaar. Deze worden op de website (iBABS) geplaatst. Iedereen kan uw brief of e-mail dus lezen. Uw adres en persoonsgegevens worden onzichtbaar gemaakt. Wel blijft uw naam zichtbaar. Als u dat liever niet wilt, dan kunt u dat aangeven door te mailen naar griffie@arnhem.nl. Uw naam wordt dan onzichtbaar gemaakt en alleen de inhoud van uw bericht staat dan op de website.

Inspreken

Bij het inspreken zegt u in een raadskamervergadering iets tegen de raadsleden, fractievolgers en het publiek. Meestal krijgt u 5 minuten het woord. Als er veel insprekers zijn, wordt de tijd gedeeld. Raadsleden en fractievolgers kunnen ook vragen aan u stellen over uw inbreng. Deze vragen gaan alleen over wat u heeft gezegd. De raadskamervergaderingen zijn openbaar en worden opgenomen en bewaard. Iedereen kan de uitzending volgen of terugkijken. 

Regels

Voor het inspreken gelden een aantal regels:
•    U kunt alleen inspreken over een onderwerp dat voor de 1keer op de agenda staat;
•    U heeft als inspreker 5 minuten spreektijd (bij veel insprekers, kan de tijd worden gedeeld);
•    Na het inspreken hebben raadsleden en fractievolgers de mogelijkheid om vragen te stellen aan u als inspreker Deze vragen kunnen alleen gaan over wat u heeft gezegd;
•    U moet zich aanmelden vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering. 

Burgerinitiatief of burgeragendering

Wilt u dat er in Arnhem een nieuw museum, een skatebaan, een ontmoetingsplek voor ouderen komt, of heeft u een ander idee? Dan kunt u een burgeragendering of burgerinitiatief schrijven. Een burgerinitiatief en burgeragendering lijken op elkaar. Met een burgerinitiatief en burgeragendering moet de raad een bepaald onderwerp op de agenda zetten. De raad moet dit onderwerp dan bespreken en hier een besluit over nemen. Bij een burgerinitiatief heeft u minimaal 50 handtekeningen van Arnhemmers die dat willen nodig. Bij een burgeragendering zijn dat er minimaal 100. Een burgerinitiatief of burgeragendering kan door iedere Arnhemmer van 12 jaar en ouder worden ingediend. Een verzoek kunt u digitaal of schriftelijk indienen. 

Regels

 • Beschrijf duidelijk het onderwerp;
 • Beschrijf waarom u dit onderwerp wilt agenderen;
 • Beschrijf wat de gemeenteraad er volgens u mee zou moeten doen;
 • Voeg uw naam, adresgegevens, geboortedatum en handtekening toe;
 • Vind minimaal 49 andere Arnhemmers (bij een burgeragendering) en 99 andere Arnhemmers (bij een burgerinitiatief) van 12 jaar of ouder die uw verzoeken steunen. En willen ondertekenen met hun naam, adres, geboortedatum en handtekening. 
 • Scan deze gegevens in en mail dit naar griffie@arnhem.nl met de vraag dit door te sturen naar de voorzitter van de Agendacommissie;
 • Of stuur het naar:

  Gemeenteraad van Arnhem
  Postbus 9029
  6800 EL 
  Arnhem