Een koel netwerk voor de binnenstad van Arnhem en Kronenburg

Om de ernstige gevolgen van hittestress tegen te gaan, gaan we tussen nu en 2030 bouwen aan een koel netwerk in en rond de binnenstad en in Kronenburg en omgeving.

Het koele netwerk bestaat uit beschutte routes (routes met minimaal 50% schaduw ) en koele plekken. Door dit netwerk kunnen kwetsbare groepen en mensen die door hun woonsituatie geen beschutte buitenruimte hebben, toch naar buiten en deelnemen aan de stedelijke samenleving.

Hittegolven en hittestress

Het klimaat verandert. Een belangrijk gevolg van de klimaatverandering zijn lange hittegolven. Langdurige hitte en een hoge gevoelstemperatuur kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Door de hitte, die mensen niet kwijt kunnen, ontstaan allerlei lichamelijk klachten. Dit wordt ook wel hittestress genoemd.

Vooral de kwetsbare inwoners van onze stad hebben hier last van. Het gaat dan om mensen op hogere leeftijd, heel jonge kinderen en mensen met onderliggende ziekten, chronische aandoeningen en/of beperkingen. Door het koele netwerk kunnen zij op de heetste dagen buiten verkoeling zoeken en deelnemen aan het stedelijk leven. Ook bewoners die vanwege hun woonsituatie niet over een koele buitenruimte beschikken, kunnen hier even op adem komen. 

De binnenstad en Kronenburg

Uit de hitte-attentiekaart die risico's van hitte in beeld brengt, blijkt dat de binnenstad en de direct aangrenzende wijken én Kronenburg en omgeving hitte-eilanden zijn waar hittestress zich snel voordoet en lang kan duren. De gevoelstemperatuur moet hier snel verbeterd worden. In latere fasen gaat de aandacht uit naar het verminderen van de hittestress op de Arnhemse bedrijventerreinen en kantoorparken.

Meer groen, schaduwdoeken en de straatjesroute

Het koele netwerk bestaat uit routes met schaduw en koele plekken. Het idee van het koele netwerk is om een wandelroute te maken die tijdens een warme zomerdag minimaal 50% schaduw heeft. Hierdoor kunnen alle Arnhemmers, ook de kwetsbare groepen, verkoeling zoeken en actief deelnemen aan het stedelijke leven.

Om het koele netwerk te realiseren gaan we:

  1. meer groen aanplanten, vooral bomen.
  2. op plekken waar geen ruimte is voor bomen of ander groen schaduw maken door bijvoorbeeld schaduwdoeken of andere technische ingrepen.
  3. gebruikmaken van de straatjesroute. Deze straatjesoute zijn straten die nu al koeler zijn door de schaduw die er al is.