Waterbassin Sportcentrum Valkenhuizen

Sportcentrum Valkenhuizen is zo duurzaam mogelijk verbouwd. Zo is bijvoorbeeld het oude zwembad niet gesloopt, maar wordt het gebruikt voor regenwateropslag.

Hergebruik zwembad

Het opgeslagen regenwater in het zwembad wordt gebruikt om de sportvelden te besproeien in tijden van droogte. Het hergebruiken van de oude zwembaden bleek een unieke kans om op een circulaire manier het vernieuwde sportcentrum klimaatbestendiger te maken. 

5 miljoen liter water opslaan

De regen die op de daken van gebouwen in de buurt valt, wordt direct naar de vroegere zwembaden geleid. In dit nieuwe waterbassin kan wel 5 miljoen liter water worden opgeslagen. Eerder werd grondwater gebruikt voor het besproeien van de sportvelden. Maar grondwater is een belangrijke bron voor drinkwater. En omdat we steeds meer last hebben van droogte en het grondwaterniveau daalt, wordt schoon drinkwater steeds zeldzamer. Daarom is het beter om regenwater vast te houden in het gebied, om later te gebruiken voor het besproeien van de sportvelden. Ook hoeft er door het nieuwe waterbassin minder regenwater afgevoerd te worden via het riool. Dit zorgt ook voor minder overstromingen.

Circulair (her)bouwen

Het gebruik van het oude zwembad als regenwaterbassin is een klimaatbestendige oplossing. Sportcentrum Valkenhuizen kan hierdoor beter tegen de gevolgen van klimaatverandering. Vooral tegen droogte en hevige regenval. Naast klimaatbestendig is het project ook circulair. Niet alleen het oude zwembad is hergebruikt. Ook de sloopmaterialen zoals hout, metaal, beton en glas uit het oude gebouw zijn opnieuw gebruikt. Producten zoals de deuren, kozijnen, hekjes, kledingkastjes en de glijbaan zijn uit elkaar gehaald. De losse onderdelen van deze producten worden ergens anders opnieuw gebruikt .

Het is onze ambitie om in 2050 helemaal circulair te zijn. Dit bereiken we bijvoorbeeld door bij de sloop van gemeentelijke panden bouwmaterialen te verzamelen en opnieuw te gebruiken bij nieuwe bouwprojecten. Niet alleen is bouwen (of opnieuw bouwen) afvalvrij, ook hoeven er geen nieuwe zeldzame grondstoffen te worden gebruikt. Ook is circulair bouwen beter voor het milieu, en zijn we niet meer afhankelijk van de beschikbaarheid van bouwmaterialen. Toch blijft het pionieren. Eerder werden de aanbestedingen vooral op prijs beoordeeld. Nu is het ook erg belangrijk bij de selectie hoeveel er circulair gesloopt wordt. Circulair slopen is op dit moment nog duurder dan de oude manier van slopen. Maar wat het uiteindelijk oplevert is onbetaalbaar.

Minder CO2-uitstoot

Sportcentrum Valkenhuizen is een goed voorbeeld van een bouwproject dat niet alleen klimaatbestendig is, maar ook milieuvriendelijk. Omdat een groot deel van het bestaande gebouw opnieuw gebruikt is, worden er veel minder nieuwe materialen gebruikt en is de CO2-uitstoot daardoor veel lager. Hierdoor heeft het minder invloed op klimaatverandering. En omdat traditioneel bouwen een groot effect heeft op het klimaat, behalen we met de circulaire aanpak dus veel klimaatwinst.