Verslag informatiebijeenkomst sporthal Middachtensingel

Op donderdag 25 februari 2021 is er een informatiebijeenkomst geweest over sporthal Middachtensingel. Hieronder leest u het verslag van deze informatiebijeenkomst.

Toelichting op het voorlopig ontwerp (pdf, 4MB) door Architect Hokan Nummelin van Hooper Architects uit Oosterhout (Noord Brabant). Dit architectenbureau gaat de nieuwe sporthal aan de Middachtensingel ontwerpen. 
Locatie: de nieuwe sporthal komt op de plek van de inmiddels gesloopte John F. Kennedyschool, dus tussen het Rijn IJssel college en het bestaande appartementencomplex. Aan de Kinderkamp komt een nieuw schoolgebouw voor de Ibn-I-Sina en de Parkschool. De veilige route voor de scholieren vanuit Mariëndael en de nieuwe school loopt via het parkeerterrein naar de entree van de sporthal. De hoofdingang van de sporthal is aan de Middachtensingel aan een pleintje. De horeca in de sporthal grenst aan dat plein, zodat er een buitenterras kan worden gemaakt. Fietsen kunnen aan de voorkant worden gestald.

Begane grond

Het gebouw wordt modern, vriendelijk en transparant doordat met veel glas wordt gewerkt. De horeca is een belangrijke spil op de begane grond tussen de entree en de sporthal. De grote hal kan in 3 kleinere hallen worden opgedeeld door middel van scheidingswanden. Aan elk haldeel zijn 2 kleedkamers gekoppeld en deze kunnen apart van elkaar worden gebruikt. De middelste kleedkamers zijn ingericht voor mindervaliden. De gang naar de kleedkamers heeft aan de buitenzijde een volledig glazen gevel. Dit geeft een aangenaam, open en veilig gevoel ten opzichte van het naastgelegen parkeerterrein. De afmetingen van de kleedkamers, doucheruimtes en toiletten zijn ontworpen op basis van de KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding) normeringen voor sporthallen. Aan de andere zijde van de hal is een grote afsluitbare bergruimte voor sporttoestellen. 

1e verdieping

Op de 1e verdieping, bereikbaar met een trap of een lift, is een tribune met 400 zitplaatsen. De tribune, 5 rijen onder elkaar, wordt gemaakt van beton met zitelementen. Voor de in-/uitgang van de tribune is een grote ruimte voorzien om de inkomende en uitgaande stroom mensen vlot te begeleiden. Op de verdieping is ook een multifunctionele hal met kleedkamers, douches/toiletten en een aparte berging.

2e verdieping

Om het gebouw van warmte te kunnen voorzien, worden in een open patio op de 2e verdieping warmtepompen geplaatst. Er wordt geen gas meer gebruikt in de nieuw sporthal.

Duurzaamheid

Het gebouw is afgestemd op de huidige eisen voor energie en duurzaamheid. Op het hoge platte dak komen zonnepanelen voor het opwekken van energie. De lage platte daken worden van een groendak voorzien voor het opvangen en vasthouden van regenwater. Verder wordt het gebouw hoogwaardig geïsoleerd volgens de nu geldende eisen.

Planning sporthal Middachtensingel  

Projectmanager Karel Stolk van de gemeente Arnhem licht de planning voor de realisatie van de sporthal toe. In de periode 15 februari tot 15 mei wordt het definitief ontwerp (DO) opgesteld. Dat is een nadere uitwerking van het voorlopige ontwerp. Zodra het DO gereed is, gaat de gemeente:

 • een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aanvragen;
 • een aannemer selecteren;
 • beginnen met het maken van bestek en tekeningen. Het ontwerp wordt helemaal afgemaakt samen met de geselecteerde aannemer. 

Medio januari 2022 starten we met de bouw, die duurt tot eind november 2022. Op 31 december 2022 hopen we het gebouw te kunnen opleveren. 

Planning overige activiteiten

 • Medio dit jaar wordt een volgende bijeenkomst georganiseerd, waarin de gemeente een nader uitgewerkt plan van de buitenruimte presenteert.
 • In kwartaal 4 van 2021 worden bomen gerooid. In het bestemmingsplan is aan de hand van een tekening opgenomen om welke bomen het gaat. Conform de Flora- en faunawet vinden de rooiwerkzaamheden plaats tussen oktober en half maart. 
 • De bouwplaats ligt voor een deel op de verharding achter de gymzaal Kinderkamp en de plek waar voorheen de John F. Kennedyschool stond. Als de fundering en ruwbouw van de sporthal staan, kan de bouwplaats worden verkleind en wordt gestart met de aanleg van het parkeerterrein. 
 • Gymzaal Kinderkamp blijft in gebruik en wordt pas gesloopt nadat de nieuwe sporthal in gebruik is genomen. Na de sloop van gymzaal Kinderkamp kan ook de buitenruimte definitief afgerond worden, daar Kinderkamp deels op het aan te leggen parkeerterrein staat.
 • Sporthal Kermisland kan pas gesloopt worden als de nieuwe sporthal klaar is en in gebruik is genomen. Op de plek van sporthal Kermisland komt een appartementencomplex.

Inrichting bouwplaats

De aannemer moet de bouwplaats inrichten. De gemeente zal hierbij aandachtspunten meegeven. Daarover gaat de gemeente in gesprek met de aannemer. De bouwplaats zal ongeveer 12 maanden in gebruik zijn. De bouwplaats wordt in fases verkleind, zodat het parkeerterrein aangelegd kan worden. De aan- en afvoer op de bouwplaats gaat via de Middachtensingel, zodat er geen bouwverkeer via de Kinderkamp rijdt. 

Buitenruimte

Tijdens de bestemmingsplanprocedure is al eerder met bewoners gesproken over de inrichting van het parkeerterrein. Suggesties en eerder gemaakte afspraken worden opgenomen in de verdere uitwerking. Medio dit jaar wil de gemeente een eerste plan voor de buitenruimte voorleggen aan de bewoners, hiervoor wordt dan een nieuwe bijeenkomst georganiseerd. 

Sluiting 

We bedanken alle deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng. De gemeente organiseert medio dit jaar een nieuwe bijeenkomst om het voorstel voor de inrichting van de buitenruimte te bespreken. 

Tenslotte wordt de aanwezigen gevraagd hoe zij geïnformeerd willen worden over de voortgang van dit project, via een nieuwsbrief of via de e-mail? Men kan dit kenbaar maken via de chat of door een mail te sturen naar sporthalmiddachtensingel@arnhem.nl.

Vragen en antwoorden

V: Is de impressie ook maatvast voor de eind versie?
A: De getoonde impressie is een reële weergave van de eindsituatie (zie presentatie van de architect).

V: Hoe zit het met de scheiding van de kleedkamers tussen dames en heren?
A: Er is op voorhand geen scheiding tussen dames en heren kleedkamers aangebracht. Dat is opengelaten en wordt overgelaten aan de gebruikers. Wordt dus niet van te voren bepaald.

V: Wat voor een scheidingswand wordt er gebruikt?
A: Een ophijsbaar kunststof wand (TreNoMat). Akoestisch goed, waardoor weinig geluidsoverlast tussen de zalen is.

V: Is bij de maatvoering ook rekening gehouden met de nieuwe 1,5 meter samenleving? De gang lijkt erg smal om afstand te kunnen houden.
A: Nee. Het is lastig om elk nieuw gebouw hierop in te richten. Waarschijnlijk worden de groepen gebruikers kleiner zolang deze maatregel geldt.

V: Wordt in de kantine rekening gehouden met de ruimte tussen de stoelen en banken i.v.m. rolstoelgebruikers?
A: Het gehele gebouw wordt volgens de integrale toegankelijkheid standaard ontworpen. Hieronder valt ook rolstoelvriendelijkheid.

V: Het volleybalteam met mindervaliden kijkt heel erg naar de toegankelijkheid en naar de details zoals douchestoel aan de wand, afneembare douchekop, de gladheid van de tegels. Het team heeft veel praktijk ervaring en denkt een zinvolle bijdrage te kunnen leveren. Het team vraagt of de gemeente met hen hierover in gesprek wil gaan.
A: Het project wordt ook besproken met APCG (Arnhem platform Chronisch Gehandicapten) en adviesbureau PBT gaat het ontwerp ook toetsen. Aetos wordt bij deze uitgenodigd hun lijst met aandachtspunten met betrekking tot de toegankelijkheid van het gebouw toe te sturen en deze met het projectteam te bespreken in een nader te maken afspraak. 

V: Wat is de obstakelvrije hoogte van de sporthal?
A: De minimale hoogte is 7 meter, om dit zeker te bereiken is ontworpen met een hoogte van 7,10 meter. Voor de multifunctionele hal is de hoogte 5,5 meter. 

V: Voor volleybalwedstrijden is de voorkeur 10m. Waarom is hiervoor niet gekozen? Als de hoogte van een zaal onder de 7m is, dient er namelijk compensatie te worden aangevraagd. 
A: De sporthal is in eerste instantie bestemd voor bewegingsonderwijs en het opplussen van 7 naar 10 meter heeft grote financiële consequenties. De ringen en touwen hangen inderdaad aan rails, deze worden opgeborgen in nissen aan de wand en die zitten allemaal boven de 7 meter. 

V: Komt er een nieuwe aansluiting op de Middachtensingel? Dezelfde vraag is eerder ook gesteld aan de school aan de Kinderkamp en was toen niet bespreekbaar.
A: De inrit van de Middachtensingel in combinatie met de eenrichtingsrijbaan naar het P-terrein (tussen appartementen en sporthal) verbeteren de verkeersafwikkeling en zorgen voor spreiding van de hoeveelheid verkeer tijdens de schoolspitsen. Daarmee wordt de verkeersveiligheid vergroot. Tevens is op deze manier de bevoorrading van de sporthal beter en de sporthal goed bereikbaar voor grotere bussen en touringcars. De Middachtensingel is voldoende breed om veilig en comfortabel het terrein op te rijden. Verkeerskundig is dit goed in te passen door op de Middachtensingel een 30 km/uur aansluiting te maken richting het parkeerterrein. Er is voldoende zicht om de verkeersveiligheid te waarborgen.

V: Is er vanuit het Rijn IJssel college (boven etages) inkijk op de sporthallen? 
A: Nee. Er komen wel ramen in de sporthal maar aan de andere kant van het gebouw (aan de kant van het parkeerterrein).  
 
V: Wat is materialisering?
A: Materialisering gaat over de materialen die worden gebruikt voor het gebouw. Dus welke materialen worden gebruikt om het gebouw te maken.

V: Blijft zolang de sporthal wordt gebouwd, sporthal Kermisland nog overeind?
A: Ja.

V: Hoe is de rijrichting vanaf de Middachtensingel. Waar gaan de auto's/bussen eruit? 
A: Via de nieuwe rijbaan erin vanaf Middachtensingel en via de Kinderkamp er weer uit. 

V: Inrichtingsplan; zijn de parkeervakken diep genoeg voor het laden en lossen van mindervaliden?
A: Het Inrichtingsplan moet nog uitgewerkt worden, daarin worden de invalideplaatsen meegenomen. 
De breedte is inderdaad goed aangegeven op tekening, maar vaak moeten zij ook aan de achterkant laden en lossen met sportrolstoelen. Hiermee wordt de doorgang vaak ernstig belemmerd voor iedereen.

V: Krijgen we de presentatie na afloop toegestuurd? 
A: Ja. 

Aandachtspunten voor het vervolgtraject 

 • Fietsenstalling; het is veiliger om de stalling aan de voorzijde een kwartslag te draaien, zodat fietsers niet gelijk de straat op fietsen.
 • De douchestoel voor mindervaliden moet op de -voor hen- meest logische plek komen. Dit wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de doucheruimtes in de kleedkamers.
 • Houd bij in- en uitritten van de bouwplaats rekening met de voetgangers en fietsers, zodat er geen onveilige situaties ontstaan.
 • Gebruik Kermisland vooral niet in de middag voor aanvoer van vrachtverkeer, omdat Kermisland dan al vol staat met schoolbusjes.
 • Regel goede bebording voor de aannemer en stuur daarop.
 • Beperk stofvorming tijdens de bouw.
 • Transportverkeer niet laten stoppen op de rijbaan van de Middachtensingel.
 • Maak ruime parkeerplaatsen voor het laden en lossen van (sport)rolstoelen. Dit vraagt namelijk om extra breedte én diepte van de parkeerplaatsen. Dit meenemen in het Inrichtingpslan.
 • Rijrichting en staanplaatsen voor touringcars of andere grotere bussen (éénrichtingsverkeer) meenemen bij de inrichting van het parkeerterrein, zodat er een verkeersveilig parkeerterrein wordt aangelegd.
 • Maak afspraken met chauffeurs van (school)busjes over parkeren en hun gedrag; onder andere motoren uitzetten en met de uitlaat richting Kermisland gaan staan (dus niet richting de appartementen) en zich houden aan de rijrichting.
 • Aetos volleybalvereniging voorziet problemen met de kleedkamers als meerdere teams moeten wisselen van veld tussen de wedstrijden. Karel Stolk zegt dat al meerdere gesprekken zijn gevoerd met de contactpersoon van Aetos over het ontwerp. Hij stelt voor alle vragen van Aetos te bundelen en in het vervolg via de contactpersoon door te geven.