Plannen ontwikkeling plot 3 Coehoorn

4 verschillende teams hebben 4 verschillende plannen door voor de ontwikkeling van plot 3 gemaakt. Deze kern van deze plannen hebben we voor u overzichtelijk op een rij gezet.

Plattegrond ontwikkellocaties Coehoorn - Plot 3 ligt tussen het Roermondsplein en de Bergstraat aan de achterkant van de Du Soleilflat aan de Oude Kraan.Plot 3 ligt tussen het Roermondsplein en de Bergstraat aan de achterkant van de Du Soleilflat aan de Oude Kraan. Direct omwonenden van deze locatie konden tot zondag 16 januari 2022 stemmen op 4 verschillende plannen voor de ontwikkeling hiervan. U kunt de online bewonersavond van dinsdag 11 januari 2022 hier terugkijken.

 

Plan: Common Grounds

Plan afbeelding KWP Common Grounds

Naam team

Coehoorn: Common Grounds

Naam plan

Common Grounds

Wat is de hoogte aan de kant van het park?

5  bouwlagen
13,7 - 17,1 meter

Wat is de hoogte aan het Nieuwe Plein?

5 - 12  bouwlagen
17,1 – 37,8 meter

Is de daktuin openbaar toegankelijk?

Ja

Aantal woningen

65

Aantal parkeerplaatsen

59

Wonen: welk programma en welke doelgroepen heeft u voor ogen?

Conform de Arnhemse Woonprincipes 2025 bevat Common Grounds 65 flexibel indeelbare, levensloopgeschikte stadswoningen voor een diverse doelgroep: zowel starters, gezinnen, studenten en ouderen kunnen hun thuis maken in het gebouw.

Commercieel: welk programma en welke doelgroepen heeft u voor ogen? 

De Begane Grond is hoofdzakelijk ingericht als creatieve broedplaats. Startende ondernemers kunnen hier voor een vastgesteld, laagdrempelig huurbedrag ruimtes huren om te werken, ideeën uit te wisselen, en te exposeren.

Hoe ziet het toekomstige gebruik van de daktuin er uit?

Het binnenhof is bedoeld als weelderige groene tuin voor ontspanning of tuinieren; met plek voor mens en natuur. Overlast beperken en aandacht voor privacy zijn meegenomen in het (beplantings)ontwerp.

Hoe sluit uw plan aan op het park?

Wij trekken het Coehoorn Park ons gebouw in. Zo wordt Common Grounds een toegankelijk (en ecologisch) onderdeel van de wijk. s’ Nachts sluit de poort automatisch om overlast te voorkomen.

Hoe sluit uw plan aan op de omgeving?

Door het ‘verpanden’ van de gevel takt het gebouw aan op de verschillende identiteiten van de wijk. Een interne creatieve binnenstraat maakt een openbare verbinding tussen Nieuwe Plein en Bergstraat.

Plan: Homemade Arnhem

Sfeerimpressie Homemade

Naam team

Homemade Arnhem 

Naam plan

Homemade Arnhem 

Wat is de hoogte aan de kant van het park?

5  bouwlagen
16,1 meter 

Wat is de hoogte aan het Nieuwe Plein?

12 bouwlagen 
37,0 meter 

Is de daktuin openbaar toegankelijk?

Gedeeltelijk

Aantal woningen

47

Aantal parkeerplaatsen

61

Wonen: welk programma en welke doelgroepen heeft u voor ogen?

Totaal 60 woningen, Nieuwe Plein 47 en Bergstraat 13 woningen. Het programma wordt een mix van sociale huurwoningen, kleine en grote appartementen, atelierwoningen en stadswoningen. 
Doelgroepen zijn starters, young professionals, 2-persoonshuishoudens en senioren 

Commercieel: welk programma en welke doelgroepen heeft u voor ogen? 

Programma: Aan Nieuwe Plein in de plint bedrijfsruimte ca. 200 m2, aan de Bergstraat komen atelier-/werkruimtes. Doelgroepen zijn bedrijven in de creatieve sector zoals designbureaus etc. 

Hoe ziet het toekomstige gebruik van de daktuin er uit?

Daar waar het Coehoornpark inzet op interactie voor het hele gebied, is de daktuin met name gericht op het wonen en de interactie tussen bewoners. De daktuin wordt een intieme, groene wereld in de luwte van de stad waar bewoners kunnen ontspannen en samenkomen. In principe is er geen directe verbinding met Du Soleil. 

Hoe sluit uw plan aan op het park?

Aan het Coehoornpark komt een alzijdig kleinschalig woongebouw met in de plint atelier-/werkruimten. Met natuurlijke warme materialen zoals hout in combinatie met groen ontstaat er een natuurlijke verbinding met het park. 

Hoe sluit uw plan aan op de omgeving?

Het plan bestaat uit 3 delen:

  1. Het stedelijk en robuust gebouw aan het Nieuwe Plein wat gericht is op de stad. 
  2. Het warme kleinschalige gebouw aan de Bergstraat wat gericht is naar het Coehoornpark. 
  3. De binnentuin wat gericht is op het wonen en interactie tussen bewoners.
Plan: Noorderlicht

Sfeerimpressie plan Noorderlicht - Copyright AbsentMatter 2021

Naam team

ABC Coehoorn

Naam plan

Noorderlicht

Wat is de hoogte aan de kant van het park?

4 - 5 bouwlagen
16 meter

Wat is de hoogte aan het Nieuwe Plein?

5 - 12  bouwlagen
17,1 – 37,8 meter

Is de daktuin openbaar toegankelijk?

Nee

Aantal woningen

38

Aantal parkeerplaatsen

52

Wonen: welk programma en welke doelgroepen heeft u voor ogen?

Woonprogramma: vriendenwoningen, atelierwoningen, studio’s, sociaal, luxe houtlofts. Een mix van doelgroepen: cultureel en maatschappelijk geëngageerde stedelingen, kunstenaars, startende ondernemers, mensen met een kleine beurs (12 sociaal) en grote beurs (7 houtlofts).

Commercieel: welk programma en welke doelgroepen heeft u voor ogen? 

Commercieel programma: ateliers, kantoren, makersplaatsen, expositieruimte, multifunctionele ruimte voor cultuur en ontmoeting. Doelgroepen: cultureel ondernemers, start-ups, kunstenaars, ontwerpers, ArtEZ, maatschappelijke dienstverleners, buurtbewoners (gebruik multifunctionele ruimte).

Hoe ziet het toekomstige gebruik van de daktuin er uit?

De stiltetuin is deels toegankelijk. De randen zijn verblijfsplekken bij de woningen. Het hart van de tuin, voorzien van mos en schaduwplanten die water, geluid en fijnstof absorberen, is ontoegankelijk.

Hoe sluit uw plan aan op het park?

De groene waterpatio (’s avonds afgesloten) verbindt het Coehoornpark met het Coehoorn Crafts Center. De atelierwoningen zijn op de begane grond transparant en geven een doorkijk van hal naar park.

Hoe sluit uw plan aan op de omgeving?

De gehele plint wordt geactiveerd. Dit stimuleert spontaan gebruik en creativiteit. Bestaande gebouwen worden benut en versterkt. De entrees bieden een ruimtelijke ervaring en verankeren Noorderlicht met de omgeving.

Plan: Kiek duirdan!

Sfeerimpressie Kiek duirdan!

Naam team

Schipper Bosch, Team V Architectuur, DGMR

Naam plan

Kiek duirdan!

Wat is de hoogte aan de kant van het park?

3 - 5 bouwlagen
11,4 – 17,6 meter

Wat is de hoogte aan het Nieuwe Plein?

10 - 12  bouwlagen
33,9 – 40,1 meter

Is de daktuin openbaar toegankelijk?

Nee

Aantal woningen

45

Aantal parkeerplaatsen

46

Wonen: welk programma en welke doelgroepen heeft u voor ogen?

Nieuwe Plein:

  • 22 vrije sectorappartementen (52-158 m2 GO)
  • 11 sociale huurwoningen (50-78 m2 GO)

Coehoorn Park:

  • 5 atelierwoningen en 3 woon-werkwoningen van verschillende groottes
  • 3 appartementen (90 m2 GO)
  • 1 maisonnette (60 m2 GO)

Commercieel: welk programma en welke doelgroepen heeft u voor ogen? 

In de plint komen cultureel-maatschappelijke functies zoals een muziekschool en leescafé, passend bij Coehoorn Creatieve Wijk. We zijn hiervoor in gesprek met echte Arnhemse cultuurorganisaties, zoals Jacobiberg, Artez en CASA.

Hoe ziet het toekomstige gebruik van de daktuin er uit?

De daktuin is beperkt toegankelijk voor bewoners en dient ter verbetering van uitzicht, als waterbuffer en ter voorkoming van hittestress. Een moestuin voor een restaurant of omwonenden is ook voorstelbaar.

Hoe sluit uw plan aan op het park?

Met de publieke route door het blok, de natuurinclusieve daktuin en het lage bouwvolume aan het park legt het plan een stedelijke, culturele, visuele en ecologische verbinding met het park.

Hoe sluit uw plan aan op de omgeving?

De stedelijke route met cultureel-maatschappelijke programmering draagt bij aan de inbedding in het stedelijke en culturele netwerk. Rekening houdend met bewoners van de Du Soleilflat is de daktuin niet publiektoegankelijk.