Coehoorn

Het gebied Coehoorn heeft een bijzondere ligging. Het grenst zowel aan het vervoersknooppunt Arnhem Centraal, de binnenstad, als aan de toekomstige Creatieve Corridor en de rivier.

Deze positie maakt het mogelijk in Coehoorn de voordelen te combineren van de bijzondere ligging en bereikbaarheid met de potentie van een bijzonder verblijfsmilieu. Onder andere door de aanwezigheid van ArtEZ en de ontwikkeling van Coehoorn Centraal kent het gebied een eigentijdse stedelijk milieu van wonen, creatieve bedrijvigheid en cultuur in de stad.

Luchtfoto binnenstad Arnhem en Coehoorn

Toekomst voor ondernemerschap in Coehoorn (pdf, 1,32MB) was de titel van de motie die in juni 2018 aangenomen is. De gemeenteraad heeft het College hiermee verzocht door te gaan met de ontwikkeling van Coehoorn als creatieve wijk en daarin samen op te trekken met Stichting Coehoorn Centraal als grote belanghebbende. De gezamenlijke gebiedsvisie (pdf, 5MB) is daarvan het resultaat en dient als onderbouwing bij besluitvorming over de toekomst van Coehoorn Creatieve Wijk.