Rijnpark

Arnhem groeit snel. Rijnpark, waar de rivier de Rijn en de stad samenkomen, is een van de gebieden die kunnen helpen aan de groeiambitie van Arnhem. We willen meer huizen bouwen om aan de vraag naar woningen te voldoen. Tussen nu en 2040 willen we 16.000 nieuwe huizen bouwen in een gezonde en duurzame omgeving met veel groen en werkgelegenheid, voor de huidige en nieuwe bewoners van de stad.

Wat maakt Rijnpark zo bijzonder

Meer woningen

Rijnpark biedt met 7.000 woningen een thuis aan duizenden gezinnen. Met een mix aan woningtypen van sociale huur, middenhuur en vrije sector, van kleine appartementen tot grote huizen. Er is voor iedereen een passende woning. De nieuwe wijk bestaat voor tweederde uit betaalbare woningen, waarvan 40% sociale woningen en eenderde betaalbare koop.  

Werkgelegenheid

In Rijnpark zijn er in de toekomst 5.000 banen beschikbaar. Het is ook een plek waar nieuwe ideeën ontstaan en waar kleine en grote bedrijven samenwerken. In Rijnpark wordt ondernemerschap gestimuleerd, zoals circulaire economie, mode en creatieve industrie. Ook biedt Rijnpark vooral werkgelegenheid aan lokale kleine en middelgrote bedrijven.

Meer groen

Natuur is iets waar we in Arnhem trots op zijn. In Rijnpark vind je veel groene plekken, parken en wandelpaden die het gebied doorkruisen. Het is een plek om te ontspannen, te sporten en te genieten van het buitenleven. En er is ook genoeg ruimte voor planten en dieren. Het nieuwe stadspark vormt een groene directe verbinding met de Veluwe en de Rijn. Groen wordt gebruikt op de daken en gevels van gebouwen en in de binnentuinen wordt Rijnpark maximaal groen ingericht, waardoor er een “Rijnparkbiotoop” ontstaat, een leefomgeving voor mens, plant en dier. Dit park, samen met andere groene initiatieven, zorgt niet alleen voor meer biodiversiteit, maar ook voor meer koele plekken in de stad. De ambitie is om zoveel mogelijk eigen energie op te wekken, bovenop een omgeving van leefbaar en ecologisch groen en slim watermanagement.

Bereikbaarheid

Slimme wegen en paden verbinden Rijnpark met andere delen van Arnhem. Er zijn speciale paden voor wandelaars en fietsers, en er is ook goed openbaar vervoer beschikbaar. Daarnaast zijn er gebieden waar auto's niet veel mogen komen (autoluwe zones), wat ervoor zorgt dat Rijnpark en de omgeving duurzaam bereikbaar blijven.

Voorzieningen

Rijnpark is een complete wijk met plekken voor scholen, sport, en activiteiten op sociaal en cultureel gebied. 

Ontwikkeling Rijnpark in 2 fasen

Ontwikkeling Rijnpark fase 1 en 2
Afbeelding: ontwikkeling van Rijnpark in 2 fasen. 

Rijnpark wordt in 2 fasen ontwikkeld, zoals op de kaart hierboven te zien is. Het plan is dat de 1e fase rond 2030 klaar is, en de 2e fase wordt gebouwd tussen 2030 en 2040.
De plannen zijn voor beide delen uitgewerkt in de gebiedsvisie van Rijnpark. Dit is een document waar in grote lijnen staat beschreven hoe het gebied Rijnpark er in de toekomst uitziet. Het document bepaalt bijvoorbeeld waar huizen, bedrijven en voorzieningen komen, en waar een nieuw groot park wordt gepland.
De gebiedsvisie is goedgekeurd door het college en voor definitieve goedkeuring naar de gemeenteraad gestuurd. Na goedkeuring wordt het stedenbouwkundig plan voor fase 1 verder uitgewerkt. Ook wordt gestart met het maken van een nieuw omgevingsplan (eerder bestemmingsplan genoemd). Het doel is om in 2026 te starten met de bouw van fase 1.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Op dit moment wordt er gewerkt aan een rapport over de impact op het milieu (MER) voor de ontwikkeling van het Rijnpark. In dit rapport worden verschillende milieuonderdelen beoordeeld volgens de plannen voor het Rijnpark. Het plan voor dit onderzoek, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), is samen met de plannen voor het Rijnpark goedgekeurd. Dit is de eerste stap in het proces van het maken van het MER.

Bekijk de notitie NRD (MER Rijnpark)

Voorkeursrecht gemeente vanaf 31 maart 2023

We willen Rijnpark graag goed ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat dit gebeurt, heeft de gemeenteraad op 29 maart 2023 besloten om een voorkeursrecht in te stellen voor een periode van 3 jaar, vanaf 31 maart 2023. Met dit voorkeursrecht willen we voorkomen dat andere partijen gebouwen of grond in het gebied kunnen kopen of verkopen.
Als eigenaren besluiten om het gebied te verlaten, heeft alleen de gemeente het recht om hun gebouwen of grond te kopen. Verkopen is niet verplicht voor eigenaren, maar als ze besluiten te verkopen, kunnen ze dit alleen aan de gemeente doen zolang het voorkeursrecht geldig is. 

Lees de besluiten over het voorkeursrecht na in ons Bestuurlijk Informatiesysteem

Voorbereidingsbesluit

De gemeenteraad van Arnhem heeft besloten om een voorbereidingsbesluit te nemen. Dit besluit voorkomt nieuwe activiteiten die de ontwikkeling van woningbouw op Rijnpark en de voorbereide omgevingsplannen hinderen. Volgens de nieuwe omgevingswet duurt dit besluit 1,5 jaar vanaf 1 januari 2024. Binnen deze periode moet de gemeenteraad een nieuw omgevingsplan goedkeuren en publiceren. Het voorbereidingsbesluit betekent dat wanneer een bedrijf een vergunning aanvraagt voor bijvoorbeeld het wijzigen van bedrijfsactiviteiten of het uitbreiden van het bedrijfspand, deze vergunning wordt uitgesteld. Daarna wordt beoordeeld of de aanvraag de ontwikkeling van Rijnpark in de weg staat. Als dat niet zo is, kan de aanvraag worden goedgekeurd. 

Informatiebijeenkomst

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen Rijnpark worden er de komende periode regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden. Wij houden u via deze pagina op de hoogte wanneer de volgende bijeenkomst plaatsvindt en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Contact

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar rijnpark@arnhem.nl