Resultaten participatie Willemsplein april 2023

Van 7 tot en met 30 april 2023 heeft de stad meegedacht over het Willemsplein. Centraal daarbij stonden 3 vragen: wat is goed, wat kan beter en wat mist u op het Willemsplein? In totaal hebben bijna 800 mensen de online enquête ingevuld. Op deze webpagina vindt u de resultaten van de online enquête.

Positieve punten

Als duidelijk positief punt wordt het goede aanbod van bussen van en naar alle richtingen genoemd. Ook noemen veel mensen als positieve punten het groen rondom het hert en de grote oude bomen ter hoogte van de Jansstraat. Net als de oude panden aan het plein. Alleen merkt men wel op dat deze panden niet echt opvallen. 

Verbeterpunten

De genoemde verbeterpunten gaan over de volgende onderdelen. 

  1. Zo ervaart men op het punt Jansstraat – Gele Rijdersplein dat het daar lastig oversteken is: fietsers geven daar vaak geen voorrang aan de voetgangers op het zebrapad.
  2. Voetgangers vinden dat ook de oversteekplaats vanaf het Willemsplein naar de Oude Stationsstraat beter kan. Het stoplicht staat daar lang op rood en kort op groen en het ‘schuin’ oversteken ervaart men als hinderlijk. 
  3. Fietsers noemen de T-splitsing op het fietspad Willemsplein – Gele Rijdersplein een onoverzichtelijk kruispunt, waarbij men elkaar slecht voorrang verleent.
  4. En ook het fietsknooppunt Nieuwe Plein – Stationsplein – Willemsplein noemt men een verbeterpunt. Dat ervaren fietsers namelijk als een lastige route.   
  5. De opstelplaats voor de fiets om te wachten voor het verkeerslicht van Willemsplein naar Sonsbeek en andersom vanaf Sonsbeek naar de binnenstad is erg krap. 
  6. Veel bushaltes op een ‘station’ zo dichtbij Arnhem Centraal en Velperplein, ervaart men als onnodig. 
  7. Ook vinden mensen dat een busplein (dat men ook omschrijft als tochtig) ten koste gaat van ruimte voor groen.
  8. Automobilisten noemden vooral de mogelijkheid om af te slaan in meerdere richtingen dan alleen naar het station als verbeterpunt. 

Minder stenig, meer groen

In z’n algemeenheid ervaart men het Willemsplein als erg stenig en ziet men het graag groener. Rondom het Hert zouden mensen bovendien liever meer soorten groen zien dan alleen maar gras: meer divers en minder ‘seizoensafhankelijk’ groen zoals bomen, “zodat het Willemsplein er altijd aantrekkelijk uitziet”. Tot slot zouden mensen graag het autoverkeer verminderd zien, ook omdat dat bij zou dragen aan een verbetering van ‘het verblijfsklimaat op het hele plein’.

Op basis van al deze resultaten zijn we aan de slag gegaan met het schetsontwerp. Op 29 januari 2024 laten we het voorlopig schetsontwerp aan de stad zien. We zullen dan op hoofdlijnen aangeven wat we hebben gedaan met de reacties.