Start vernieuwing oostzijde winkelcentrum

In het voorjaar van 2024 starten de eerste bouwontwikkelingen aan de oostzijde van het winkelcentrum (de zogeheten ABC-locatie). Het gaat hierbij om de bouw van de nieuwe entree naar het winkelcentrum (bij de McDonald’s-Ingang) en de bouw van een nieuw expeditiehof voor de bevoorrading van het winkelcentrum.

Daarna zullen er ook nieuwe woningen worden gebouwd. De woningbouwplannen moeten nog verder worden uitgewerkt. Om de bouw mogelijk te kunnen maken en kabels en leidingen aan te leggen of te verplaatsen, zullen we een aantal bomen moeten kappen. Dat zal half februari gebeuren.

Meer groen voor een gezonde leefomgeving

Het is beleid van de gemeente om voor elke gekapte boom een nieuwe boom terug te planten. Dat doen we dus ook in de wijk Kronenburg. Na de bouw van de woningen voegen we in het gebied meer groen en bomen toe, waardoor de wijk uiteindelijk nog groener wordt. De openbare ruimte rondom dit gebied wordt onderdeel van een nieuwe parkstrook. De doorgaande parkstrook slingert door de wijk en verbindt de verschillende bestaande en nieuwe woongebieden met elkaar.