Samenvatting participatie duurzaam mobiliteitsplan

De gemeente Arnhem heeft een mobiliteitsbeleid gemaakt voor een gezonde en leefbare stad. Dit beleid zal veel impact hebben op de stad. Het is belangrijk dat Arnhemmers hebben meegedacht over dit onderwerp.

Tijdens het maken van het duurzaam mobiliteitsplan speelde participatie een belangrijke rol. Van de participatierondes is een samenvatting gemaakt, waarin is beschreven wie er meededen, wat er is ingebracht en wat daar vervolgens mee gedaan is.

Waarover kunnen Arnhemmers precies meedenken? En wie beslist uiteindelijk?

Het duurzaam mobiliteitsplan is een verdere uitwerking van de Omgevingsvisie 2040, die door de gemeenteraad is vastgesteld. De kaders uit de omgevingsvisie zijn gebruikt voor de koerswijziging in het mobiliteitsbeleid: 

  • straten en pleinen groener maken
  • lagere snelheden voor het verkeer 
  • meer ruimte voor voetganger, fietser en het openbaar vervoer (ov) en minder ruimte voor de auto
  • wel toegang tot de stad, maar beperken van de doorgang 
  • lagere parkeernormen

Met deze uitgangspunten als kader hebben we in 2023 Arnhemmers en betrokken organisaties in 2 participatierondes gevraagd wat ze zien als kansen, opgaven en aandachtspunten voor de mobiliteit in 2040. Die inbreng hebben we gebruikt voor het maken van een conceptplan. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een beslissing over het vaststellen van het nieuwe duurzame mobiliteitsplan 2040. De gemeenteraad moet het plan nu nog definitief vaststellen.

Participatierondes

In 2023 vonden 2 participatieronde plaats. Van deze participatierondes zijn samenvattingen gemaakt:

Meer informatie

Van alle participatie activiteiten zijn ook verslagen of rapportages gemaakt. Wilt u deze lezen? Stuur dan een e-mail naar mobiliteit@arnhem.nl.