Het (nieuwe) Omgevingsloket

Sinds 1 januari 2024 kunt u 2024 kunt in het nieuwe Omgevingsloket online een vergunning aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie doorgeven.

In het nieuwe omgevingsloket zijn alle regels van de overheid (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk) samengevoegd. Daarom hoeft u bijvoorbeeld niet ook nog naar een andere organisatie zoals de Provincie of het Waterschap. 

Het Omgevingsloket vervangt 3 loketten: het Omgevingsloket online (OLO), de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en Ruimtelijkeplannen.nl. Bij de start op 1 januari 2024 heeft het Omgevingsloket nog niet hetzelfde dienstverleningsniveau. De ontwikkelaars van het loket werken voortdurend aan het verbeteren van het Omgevingsloket.

Wat kan ik doen in het nieuwe Omgevingsloket?

U kunt een aanvraag voor een omgevingsvergunning doen in het nieuwe Omgevingsloket, maar nog veel meer:

  • U kunt zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project.
  • U kunt een vergunning aanvragen of een melding indienen. 
  • U kunt op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een specifieke locatie gelden.
  • U kunt aangeven wat u aan participatie heeft gedaan en wat het resultaat daarvan was.
  • In het Omgevingsloket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan.

 

De audiodescriptie en ondertiteling van deze video zijn te downloaden op Toolkitomgevingswet.nl.

Meer informatie

Meer uitleg over het nieuwe Omgevingsloket vindt u in het helpcentrum.