Huisnummer aanvragen

U kunt een nieuw huisnummer aanvragen als u uw woning of pand wilt splitsen of wilt samenvoegen.

Aanvragen

Door technisch onderhoud is het tijdelijk niet mogelijk een huisnummer aan te vragen.

Benodigdheden

  • Als huurder bent u verplicht een instemmingsverklaring van de eigenaar toe te voegen.
  • Een duidelijke en gedetailleerde plattegrond met maatvoering waaruit per verdieping de indeling blijkt.

Na uw aanvraag

  1. De afdeling Basisregistraties neemt uw verzoek in behandeling en vraagt advies aan de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Een bouwkundig inspecteur van deze afdeling zal ter plekke controleren of er sprake is van een verblijfsobject en wat de gebruiksfunctie is. De inspecteur maakt met u een afspraak.
  2. Uit deze inspectie kan blijken dat alsnog een bouwaanvraag moet worden ingediend. U ontvangt in dit geval een schriftelijke afwijzing van uw verzoek tot toekenning van een huisnummer. U ontvangt binnen 6 weken na uw aanvraag schriftelijk bericht.
  3. Wordt een vergunning of ontheffing geweigerd, dan wordt u als aanvrager vooraf op de hoogte gesteld. De gemeente maakt eerst haar voornemen tot het (gedeeltelijk) weigeren van de vergunning bij u bekend. U kunt dan een zienswijze insturen, waarin u beschrijft met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Alle zienswijzen worden meegenomen in het definitieve besluit. Door de aanvraag te publiceren vragen we aan ieder die denkt dat zijn belang geschaad wordt, zienswijzen in te dienen. Dit kan mondeling en schriftelijk.
  4. Nadat het besluit is genomen (verlening van het huisnummerbesluit of weigering van het huisnummerbesluit) kunnen belanghebbenden bezwaar maken (bezwaarschrift binnen 6 weken).

Huisnummer bij woning splitsen

Als u een nieuw huisnummer wilt aanvragen in verband met het splitsen van of naar woningen, dan geldt een andere procedure. U heeft dan een omgevingsvergunning voor woning splitsen nodig. In een aantal wijken in Arnhem gelden namelijk nadere regels voor splitsen naar zelfstandige woningen.

In de wijken Sonsbeek-Zuid - St. Marten, Spijkerkwartier en het Centrum moeten daarom vergunningen aangevraagd worden. Het sluitstuk van die procedure is dan een wijziging van een huisnummer. U kunt hiervoor contact opnemen met Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).