Welstand

Bij welstandsbeleid gaat het om de kwaliteit van de bouwplannen op zich en in relatie tot hun omgeving. We dagen initiatiefnemers uit om iets moois voor zichzelf te maken maar ook een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de stad als geheel.

  • Welstandsbeleid

    Met het welstandsbeleid kunnen we als gemeente het unieke karakter van de verschillende wijken in Arnhem te behouden.

  • Commissie Omgevingskwaliteit

    Hier vindt u informatie over de Commissie Omgevingskwaliteit Arnhem en de agenda voor de aankomende vergadering.

  • Verslagen Commissie Omgevingskwaliteit

    Het verslag van de meest recente vergadering van de Commissie Omgevingskwaliteit Arnhem vindt u op deze plek.