Welstandsbeleid

Met het welstandsbeleid kunnen we als gemeente het unieke karakter van de verschillende wijken in Arnhem te behouden.

Waarom welstandsbeleid?

Door kleine bouwinitiatieven van particulieren en door grotere ontwikkelingen verandert de stad voortdurend. Bij welstandsbeleid gaat het om de kwaliteit van de bouwplannen op zich en in relatie tot hun omgeving. We dagen initiatiefnemers uit om iets moois voor zichzelf te maken maar ook een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de stad als geheel. We kunnen sturen op het uiterlijk van gebouwen en van andere bouwwerken. Zo beschermen we de bestaande kwaliteit in de stad en geven we ruimte om de stad nog beter te maken.

Het welstandsbeleid is een van de middelen waarme we sturen op het uiterlijk van de stad. Andere instrumenten zijn bijvoorbeeld het omgevingsplan, erfgoedbeleid en beleid voor de openbare ruimte. Het welstandsbeleid is dus geen geïsoleerd instrument maar onderdeel van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid van de gemeente. U leest meer over welstandstoezicht en beleid in de Welstandsnota

Eigen verantwoordelijkheid

Wij geven de inwoners van Arnhem veel eigen verantwoordelijkheid bij (ver)bouwen. We vertrouwen erop dat een welstandstoetsing vooraf meestal niet nodig is. Voor ongeveer tweederde van de oppervlakte van de gemeente, is een toets op welstand niet nodig voor het aanvragen voor een omgevingsvergunning. Wel gelden voor heel Arnhem regels voor het aanbrengen van reclame en is er een excessenregeling.

Welstandstoets

  • Check eerst of u een omgevingsvergunning nodig heeft via de vergunningcheck van het Omgevingloket.
  • Heeft u geen vergunning nodig? Dan kunnen zaken vastliggen in het omgevingsplan. Maar u kunt zelf het materiaal en de kleur bepalen. U krijgt dus nooit een welstandstoets vooraf.
  • Heeft u een vergunning nodig en woont u in een gebied zonder toetsing? Dan beoordelen wij uw aanvraag niet op welstandcriteria.
  • Heeft u een vergunning nodig en woont u in een gebied met lichte of zware toetsing? Dan krijgt u automatisch een welstandstoets.
  • Voor het bouwen of verbouwen in, op, aan of bij beschermde monumenten moet u altijd een vergunning aanvragen. Voor monumenten geldt namelijk maatwerk.
  • Bij vergunningvrije bouwwerken en bij bouwplannen in een gebied zonder toetsing, is alleen een welstandstoetsing achteraf mogelijk. Hiervoor geldt een excessenregeling (pdf, 8kB) die beperkingen oplegt aan het materiaal- en kleurgebruik en aan reclame.
  • Alle criteria voor redelijke eisen van welstand voor bouw- en verbouwplannen vindt u in de Welstandsnota
  • De welstandstoets wordt uitgevoerd door een onafhankelijke commissie, Commissie Omgevingskwaliteit.

Meer informatie

U kunt op afspraak advies krijgen van de secretaris van de Commissie Omgevingskwaliteit Arnhem. Een afspraak vraagt u aan via postbus@odra.nl. Uw plan is dan een initiatief kan nog niet worden gezien als een aanvraag voor een omgevingsvergunning of conceptverzoek.