Commissie Omgevingskwaliteit

Hier vindt u informatie over de Commissie Omgevingskwaliteit Arnhem en de agenda voor de aankomende vergadering.

Vergadering welstand- en monumententoetsing

Het overleg van de Commissie Omgevingskwalieit Arnhem vindt 1 keer per 2 weken plaats. Het overleg is openbaar en wisselend fysiek (op stadskantoor Arnhem) en digitaal (via Microsoft Teams).

De agenda voor het overleg wordt de week voor het overleg gepubliceerd. Wilt u deelnemen aan het overleg? Dan kunt u dit laten weten via welstand@odra.nl.

Meer informatie

 U vindt meer algemene informatie over bouwwerkzaamheden uitvoeren bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) Specifieke vragen over welstand kunt u stellen via welstand@odra.nl.