Huishoudelijke ondersteuning

In sommige gevallen kunt u huishoudelijke ondersteuning via ons krijgen. Huishoudelijke ondersteuning kan onder bepaalde voorwaarden helpen met schoonmaken.

Huishoudelijke ondersteuning is bedoeld voor Arnhemmers die niet of onvoldoende in staat zijn om op eigen kracht of met behulp van het sociaal netwerk een schone, leefbare woonruimte te realiseren. U voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

 • U bent 75 jaar of ouder en woont zelfstandig.
 • U bent tussen 18-74 jaar met een lichamelijke beperking die langer dan 6 weken duurt.
 • U verleent mantelzorg en bent overbelast of dreigt overbelast te raken.
 • U heeft hulp nodig na behandeling in het ziekenhuis. 

Overige voorwaarden

Als u aan 1 van bovenstaande voorwaarden voldoet, dan komt u wellicht in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning door de thuiszorg. Officieel wordt deze hulp de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning genoemd.

Daarnaast is het belangrijk dat:

 • U geen zorg ontvangt vanuit de maatwerk voorziening huishoudelijke ondersteuning of vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
 • U in staat bent om uit te leggen wat er schoon gemaakt dient te worden.

Voldoet u niet aan de voorwaarden van deze algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). U kunt dan terecht bij het sociale wijkteam. Als er al een coach bij u betrokken is, kunt u bij diegene terecht met uw vraag over huishoudelijke ondersteuning. 

Taken huishoudelijke ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning is er voor het doen van lichte en zwaardere huishoudelijke taken. Taken die hieronder kunnen vallen, zijn bed opmaken en/of verschonen, stoffen, afwassen, kamers opruimen, vuilniszak wisselen, opruimen huishoudelijk afval, stofzuigen, dweilen en schrobben/soppen sanitair en keuken. Ook kan huishoudelijk ondersteuning helpen bij het doen van boodschappen en bij het zorgen voor schone was, waarbij u zelf zorgt voor strijkvrij wasgoed. Een huishoudelijke hulpverlener kijkt met u wat van belang is voor het schoon en leefbaar houden van uw leefruimte, waarbij het niet mogelijk is om rekening te houden met de grootte van het huis.

Wachttijden huishoudelijke ondersteuning

De vraag naar huishoudelijke ondersteuning is de afgelopen periode opgelopen. Dit is een lokaal, maar ook landelijk probleem, doordat mensen steeds ouder worden en langer zelfstandig wonen. Ook hebben aanbieders te weinig personeel voor het bieden van huishoudelijke ondersteuning en zijn zij hard op zoek naar mensen die willen werken als huishoudelijke ondersteuning. Wij willen u vragen om zelf huishoudelijke ondersteuning te regelen als dit mogelijk is. Op die manier houden we huishoudelijke ondersteuning vanuit de de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) beschikbaar voor inwoners die het nodig hebben. En voor inwoners die het niet zelf kunnen betalen. U helpt mee door het zelf te regelen en te betalen.

Wanneer we u laten weten dat u huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo kunt krijgen, kan het enige tijd duren voordat de ondersteuning start. Houd hier rekening mee. Ook als u ondersteuning krijgt, kunt u gevolgen merken van te weinig personeel. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Kosten huishoudelijke ondersteuning

U betaalt een eigen bijdrage van maximaal €20,60 per maand aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U ontvangt hierover vanzelf een factuur vanuit het CAK. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen als u een nog niet gepensioneerd meerpersoonshuishouden bent. Op de website van het CAK kunt u controleren of u wel of niet een eigen bijdrage moet betalen.

Aanvragen huishoudelijke ondersteuning

U meldt zich telefonisch aan bij de centrale toegang huishoudelijke ondersteuning via 088-2260066 (bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van 9.00 - 12.00 uur). 

 • De medewerker brengt uw situatie in kaart en bekijkt wat in uw situatie van toepassing is. 
 • Indien van toepassing meldt de medewerker u aan bij een thuiszorgorganisatie. In verband met de lange wachttijden kan het enige tijd duren voor u aan de beurt bent.
 • Er wordt direct contact met u opgenomen wanneer u aan de beurt bent. 
 • U bepaalt in overleg het aantal uren, met een maximum van 2,5 uur per week, de taken en het tijdstip waarop de ondersteuning komt. 
 • U tekent een overeenkomst met de thuiszorgorganisatie. 
Extra voordeel voor mantelzorgers

Met een mantelzorgcompliment kunt u huishoudelijke ondersteuning cadeau geven aan uw mantelzorger. Voor meer informatie belt u de stichting Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp 026-3703540 of kijk op de pagina met informatie over mantelzorg