Melding Besluit lozen buiten inrichtingen

Op lozingen die niet vanuit een huishouden of een inrichting (een bedrijf, inclusief landbouwbedrijven) plaatsvinden is het ‘Besluit lozen buiten inrichtingen’ van toepassing.

Om (onder voorwaarden) te mogen lozen moet u een melding doen op grond van dit besluit. 

Melding nodig?

U moet een melding doen als u een van de volgende lozingen gaat uitvoeren:

  • lozen van grondwater afkomstig van een bodemsanering of proefbronnering
  • lozen van grondwater bij ontwatering (zoals bronbemaling)
  • lozen van huishoudelijk afvalwater in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam
  • lozen bij reinigingswerkzaamheden, conserveringswerkzaamheden of andere onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten (zoals (spoor)bruggen, sluizen, steigers, kadewanden, oeverbeschoeiingen, pijpleidingen, bedrijfspanden e.d.)
  • lozen bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen vanaf een bodembeschermende voorziening
  • lozen bij de op- en overslag van inerte goederen.

Deze opsomming is niet volledig. Raadpleeg het ‘Besluit lozen buiten inrichtingen’ om na te gaan of uw lozing wel of niet gemeld moet worden.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze melding.

Hoe doe ik de melding?

Digitale melding

Via  www.omgevingsloket.nl maakt u online een melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen.

Wanneer moet ik de melding indienen?

U moet de melding ten minste 4 weken voor aanvang van de lozing indienen. Hierop zijn enkele uitzonderingen:

  • lozen van grondwater vanaf een bodemsanering die volgens het Besluit uniforme saneringen mag aanvangen na verloop van 5 werkdagen na de BUS-melding: u dient de lozing ten minste 5 werkdagen voor aanvang te melden;
  • lozen van grondwater bij ontwatering dat langer dan 48 uur maar ten hoogste 8 weken duurt: u dient de lozing ten minste 5 werkdagen voor aanvang te melden.

Andere zaken om aan te denken

Naast het melden van de lozing is het vaak vereist om een rioolaansluitmelding in te dienen voor het aansluiten op het gemeentelijk riool of op een straatkolk. Aan deze melding zijn ook geen kosten verbonden. Voor het realiseren van een rioolaansluiting is het vaak noodzakelijk om de verharding van de openbare weg op te breken. Hiervoor moet u een opbreekmelding indienen met hetzelfde formulier als voor de rioolaansluitmelding. Voor meer informatie kijkt u bij Rioolaansluitmelding.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Medewerkers van ODRA behandelen uw vragen verder.