Bezwaar en beroep sociale wijkteams

Samen met de coach van het wijkteam stelt u een plan op waarin komt te staan welke zorg en ondersteuning u krijgt. Bent u het hier niet mee eens? Ga dan eerst in gesprek met de coach van het wijkteam om samen een oplossing te zoeken. U kunt bezwaar maken als u ook na het gesprek met de coach het niet eens bent met de beslissing.

Beschikking

In het plan staat welke zorg en ondersteuning u uiteindelijk krijgt. U ontvangt een aparte brief waarin dit wordt bevestigd. Deze brief heet een beschikking. Daarin staat beschreven welke vorm van zorg of ondersteuning u krijgt, hoeveel en voor welke periode dit geldt. Wanneer uw vraag om zorg of ondersteuning door de coach wordt afgewezen, ontvangt u ook hiervan een beschikking.

Bezwaar maken tegen de beschikking

Bezwaar maken tegen de inhoud van beschikking doet u bij de gemeente. De gemeente zal opnieuw kijken naar de beslissing en naar de redenen waarom u bezwaar maakt. Als de gemeente het met u eens is, kan een andere beslissing worden genomen.

Voorwaarden

U hebt 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Deze periode van 6 weken gaat in op de datum waarop de beschikking is verzonden.

In beroep gaan bij de rechtbank

Het kan ook zo zijn dat de gemeente na uw bezwaar toch achter de beslissing blijft staan. U kunt dan tegen dit besluit in beroep gaan. Dit moet binnen 6 weken na de dag van verzending van de beschikking op bezwaar. Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Een beroepschrift stuurt u aan:
Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem