Venten

Venten is in Arnhem vergunningsvrij, met uitzondering van de binnenstad, het gebied voor station Arnhem Centraal, de Steenstraat en de voorzijde van station Velperpoort.

Sinds 13 november 2019 is het verbodsgebied voor het venten rondom het centrumgebied uitgebreid in verband met de ontwikkelingen die in de stad hebben plaatsgevonden. U kunt op de kaart verbodsgebied venten (pdf, 1,4 MB) zien welke gebieden vallen binnen het verbodsgebied.

Venten

Onder venten wordt in ieder geval verstaan het op of aan de weg, een openbaar water, aan huis of op een andere voor het publiek toegankelijke plaats in de openlucht:

  • te koop aanbieden, verkopen of afgeven van goederen;
  • verstrekken van gratis producten en monsters (zogenaamde samplingacties);
  • aanbieden van diensten, abonnementen en petities ter ondertekening;
  • werven van leden en personeel; 
  • doen van marktonderzoek of het houden van enquêtes.

Aanvraag

Arnhem kent geen ventvergunning. In de binnenstad van Arnhem zijn wel een aantal locaties aangewezen waar u met een vergunning een promotiestandplaats kunt innemen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Standplaatsvergunning