Venten

Sinds 1 januari 2010 is venten in Arnhem vergunningvrij, met uitzondering van het door burgemeester en wethouders aangewezen gebied van het centrum en de Steenstraat.

U kunt op de kaart ventverbod centrum (pdf 3,40 MB) zien welke straten tot het centrum behoren.

Venten

Onder venten wordt in ieder geval verstaan:

  • het te koop aanbieden, verkopen of afgeven van goederen;
  • het verstrekken van gratis producten en monsters (zogenaamde samplingacties);
  • het aanbieden van diensten;
  • het aanbieden van abonnementen;
  • het aanbieden van petities ter ondertekening;
  • het werven van personeel; 
  • het werven van leden;
  • het doen van marktonderzoek of het houden van enquêtes;

op of aan de weg, een openbaar water, aan huis of op een andere voor het publiek toegankelijke plaats in de openlucht.

Aanvraag

Voor meer informatie over venten in Arnhem kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunning en Handhaving via 0900-1809.