Geluid

Om de inwoners van de gemeente Arnhem kennis te laten nemen van de geluidsbelastingen t.g.v. wegverkeer, railverkeer, industrie en luchtvaartverkeer heeft de gemeente Arnhem geluidskaarten laten maken en nu op de website gezet. In de bijbehorende tabellen staan het aantal gehinderden per wijk vermeld. Op basis van deze geluidskaarten en bijbehorende tabellen zal het Actieplan omgevingslawaai 2018 worden opgesteld. Hierin wordt vastgelegd wat de gemeente, in overleg met inwoners(via wijkteams), als knelpunten aanmerkt en wat eraan gedaan kan worden.

ProRail gaat geluidknelpunten langs het spoor in Arnhem onderzoeken en zo nodig aanpakken. De gemeente heeft een visie opgesteld waarin wensen staan voor de uitvoering van verschillende maatregelen.

 • Visie Spoorgeluidmaatregelen

  ProRail heeft het Meerjarenprogramma Geluid (MJPG) opgesteld. In dit programma staat de aanpak van geluidknelpunten langs spoorwegen in Nederland. In Arnhem zijn er nog twaalf geluidsituaties die worden onderzocht en indien nodig gesaneerd.

 • Actieplan Omgevingslawaai (12,6 MB)

  pdf, 12MB

  Het Actieplan Omgevingslawaai geeft aan wat het college als geluidsknelpunt aanmerkt en welke maatregelen er tot 2018 worden genomen om het aantal knelpunten te verminderen.

 • Geluidskaarten voor heel Arnhem

  Bekijk de geluidskaarten met betrekking tot het weg- en railverkeer in Arnhem.

Wat vindt u van onze website?