Geluid

Om de inwoners van de gemeente Arnhem kennis te laten nemen van de geluidsbelastingen t.g.v. wegverkeer, railverkeer, industrie en luchtvaartverkeer heeft de gemeente Arnhem geluidkaarten laten maken en nu op de website gezet. In de bijbehorende tabellen staan het aantal gehinderden per wijk vermeld. Op basis van deze geluidskaarten en bijbehorende tabellen zal het Actieplan omgevingslawaai 2018 worden opgesteld. Hierin wordt vastgelegd wat de gemeente, in overleg met inwoners(via wijkteams), als knelpunten aanmerkt en wat eraan gedaan kan worden.

 • Concept visie Spoorgeluidmaatregelen Arnhem

  pdf, 2MB

  ProRail gaat geluidknelpunten langs het spoor aanpakken. Ook in Arnhem worden knelpunten onderzocht en zo nodig gesaneerd. De gemeente heeft een concept Visie Spoorgeluidmaatregelen Arnhem opgesteld. Hierin staan wensen voor de uitvoering van schermen bij verschillende locaties.

 • Actieplan Omgevingslawaai (12,6 MB)

  pdf, 12MB

  Het Actieplan Omgevingslawaai geeft aan wat het college als geluidsknelpunt aanmerkt en welke maatregelen er tot 2018 worden genomen om het aantal knelpunten te verminderen.

 • Geluidskaarten voor heel Arnhem

  Bekijk de geluidskaarten met betrekking tot het weg- en railverkeer in Arnhem.