IB-Green (Industrial and Business parks Green)

We doen als gemeente mee aan het Europese IB-Green-project. Dit project heeft als doel om industrie- en bedrijventerreinen (werklocaties) klimaatbestendiger te maken. Met deze subsidie kunnen we samen met het parkmanagement van de bedrijventerreinen en de bedrijven op deze terreinen een aanpak ontwikkelen om de werklocaties IJsseloord I, Gelderse Poort en Rijkerswoerd/Overmaat sterk te vergroenen, ontstenen en zo klimaatbestendiger te maken. En als dat lukt vervolgens alle Arnhemse werklocaties.

Wat is IB-Green?

IB-Green is een Europees project dat zich richt op het klimaatbestendiger maken van industrie- en bedrijventerreinen. In Arnhem noemen we deze terreinen werklocaties. In Noord West-Europa nemen werklocaties 15 tot 20% van het bebouwde gebied in. Ze zijn enorm verhard, soms wel voor 80 tot 90%, zonder veel groen en blauw(water) en vergroten zo de hittestress in stedelijke gebieden. Het IB-Green-project loopt van maart 2023 tot en met februari 2027.

11 partners

In het Europese project werken 11 partners uit Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Ierland, België en Nederland samen. Dit zijn gemeenten, parkmanagementorganisaties, kennisinstellingen en ministeries. Uit Nederland is naast de gemeente Arnhem ook de gemeente Leeuwarden een partner in dit project.

Effectieve strategie

Het partnerschap is verantwoordelijk voor het bedenken van een effectieve, transnationale strategie en actieplannen om samen met de bedrijven de werklocaties groener en klimaatbestendiger te maken. Daarbij wordt ook de openbare ruimte op de werklocaties niet vergeten. Overheden, eigenaren van de openbare ruimte, moeten natuurlijk zelf ook het goede voorbeeld geven.

Aansluiting bij energietransitie en circulariteit

In het project zoeken de Europese partners nadrukkelijk aansluiting bij andere duurzame opgaven die de bedrijven en ook de gemeente hebben als de energietransitie en circulariteit. In de bundeling van deze duurzame opgaven zien de partners het succes van de aanpak. We sluiten dan ook aan bij de Green Deals die de gemeente met de bedrijven van twee van de drie werklocaties in Arnhem al heeft gesloten of gaat sluiten. We merken dat deze integrale benadering bij de bedrijven aanslaat.

Wat gaat Arnhem doen binnen IB-Green?

Om voor de 3 werklocaties IJsseloord I, Gelderse Poort en Rijkerswoerd/Overmaat een aanpak te ontwikkelen, gaan we het volgende doen:

 1. Versterken van de aandacht voor klimaatadaptatie bij de bedrijven op de 3 terreinen. Hierin werken we nauw samen met de Stichting Arnhemse Bedrijfsterreinen (StAB) en de Green Business Club Gelderse Poort Arnhem.
 2. Aanbieden van een integrale verduurzamingsscan aan alle bedrijven; een advies op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie én circulariteit.
 3. De bedrijven ondersteunen en ontzorgen in de realisatie van de maatregelen die uit de scan komen. Binnen het project ligt de focus op de klimaatadaptatiemaatregelen, maar als gemeente zullen we maatregelen op energietransitie en circulariteit (mede) ondersteunen.
 4. De eigen openbare ruimte op de werklocaties klimaatbestendiger maken.

De aanpak zal vervolgens in de jaren erna worden uitgerold bij de andere Arnhemse werklocaties. De aanpak zullen we ook delen met de gemeenten en organisaties in de Groene Metropool Regio, in de provincie en op nationaal niveau. Omgekeerd nemen we kennis en ervaring van deze organisaties weer mee in onze aanpak.

Gelderse Poort
Gelderse Poort

 IJsseloord 1
IJsseloord I

Overmaat
Rijkerswoerd/Overmaat

Budget

Het IB-Green project heeft een totaalbudget van €8,9 miljoen waarvan 60% Europese subsidie. Dit laatst wordt gefinancierd door het Europese subsidieprogramma Interreg Noordwest Europa. Dit programma is een Europees programma voor territoriale samenwerking. Het programma Interreg Noordwest Europa heeft als onder andere als doel om bij te dragen aan een betere levenskwaliteit en een groter welzijn voor alle Noord West Europese-burgers.

Deelnemende partners naast de gemeente Arnhem 

 • Climate Alliance of European cities with indigenous rainforest peoples (Lead Partner)
 • Green Energy Park (BE)
 • Hessian Agency for Nature Conservation, Environment and Geology (DE)
 • Lille European Metropolis (FR)
 • Sandyford Business District (IE)
 • Bonn Science Shop (DE)
 • Municipality of Leeuwarden (NL)
 • Municipality of Singen (Hohentwiel) (DE)
 • Ministry for Energy and Spatial Planning in Luxemburg (LU)
 • Dun Laoghaire Rathdown County Council (IE)

Contact bij gemeente Arnhem

Hans van Ammers, projectcoördinator: hans.van.ammers@arnhem.nl.
Ernie Hoffmeister, projectleider: ernie.hoffmeister@arnhem.nl.