Europese projecten

Gemeente Arnhem neemt deel aan verschillende Europese projecten en programma’s. Hiermee investeren we nog meer op het gebied van groen en klimaatadaptatie.

  • IB-Green (Industrial and Business parks Green)

    We doen als gemeente mee aan het Europese IB-Green-project. Dit project heeft als doel om industrie- en bedrijventerreinen (werklocaties) klimaatbestendiger te maken. Met deze subsidie kunnen we samen met het parkmanagement van de bedrijventerreinen en de bedrijven op deze terreinen een aanpak ontwikkelen om de werklocaties IJsseloord I, Gelderse Poort en Rijkerswoerd/Overmaat sterk te vergroenen, ontstenen en zo klimaatbestendiger te maken. En als dat lukt vervolgens alle Arnhemse werklocaties.

  • LIFE-IP

    We doen als gemeente mee aan het Europese programma LIFE-IP. Hiervoor hebben we € 661.066 Europese LIFE-IP-subsidie ontvangen waarmee we meer kunnen investeren in klimaatadaptatie en in het vergroten van de kennis van klimaatadaptatie.