LIFE-IP

We doen als gemeente mee aan het Europese programma LIFE-IP. Hiervoor hebben we € 661.066 Europese LIFE-IP-subsidie ontvangen waarmee we meer kunnen investeren in klimaatadaptatie en in het vergroten van de kennis van klimaatadaptatie.

Meer dan 20 Nederlandse organisaties (van het Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, GGD-en en LTO Noord) kregen deze subsidie. Bij elkaar goed voor een bedrag van bijna € 10 miljoen. De betrokken organisaties dragen zelf ruim € 7 miljoen bij.

Programma LIFE-IP NASCCELERATE

Met het programma LIFE-IP NASCCELERATE (afgekort LIFE-IP NAS) kunnen de organisaties meer investeren in klimaatadaptatie en hun kennis van klimaatadaptatie vergroten. Het programma gaat 6 jaar duren: van 2022 tot 2027.

20 klimaatadaptatieprojecten die door heel Nederland worden uitgevoerd vormen de kern van het programma. Door deze projecten te monitoren en evalueren, kunnen we leren wat werkt en wat beter kan. Door deze informatie actief te delen, hoopt het programma andere partijen te inspireren, motiveren en stimuleren om ook aan klimaatadaptatie te gaan bijdragen.

Arnhemse projecten

De projecten die de gemeente Arnhem gaat uitvoeren binnen LIFE-IP NAS hebben vooral als doel om het klimaatbewustzijn te vergroten en activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptief Arnhem en daarmee aan een klimaatbestendiger Arnhem. 

Zo krijgt platform Arnhem Klimaatbestendig een deel van het subsidiegeld. Zij informeren wijkbewoners door middel van groenspreekuren, klimaatcarrousels, wijkklimaatcafé’s en tuinontwerpsessies voor bewoners van nieuwbouw over maatregelen om zelf aan de slag te gaan met klimaatadaptatie. Bewoners met interesse kunnen zich aanmelden via arnhemklimaatbestendig.nl.

Verder zal een deel van de subsidie naar projecten in de openbare ruimte gaan. Zoals een Greenwall (groene gevel) voor een verzorgingstehuis aan de Van Muijlwijkstraat. Ook creëren we koele plekken in het centrum, zodat het Koele netwerk dat bij hete dagen verkoeling biedt, kan ontstaan. Ook komt er een Pocketpark van 3000 m2: een groen eiland in een nog nader bepalen hittegebied in Arnhem dat ook bedoeld is om wateroverlast te verminderen door grootschalige wateropvang.