116m2 meer groen in de Hoogkamp

Bij het vervangen van de riolering heeft de gemeente op de hoek van de Bakenbergseweg en de Jacob Marislaan 116m2 aan verharding (tegels en asfalt) weggehaald en vervangen door groen.

Bij rioolvervanging, groot onderhoud aan wegen of herinrichtingen kijkt de gemeente altijd of er andere aspecten spelen, die opgelost kunnen worden. 

Minder verharding, meer groen

Bij het Groot Onderhoud van de Sterrenberg zijn in overleg met de bewoners de volgende maatregelen genomen voor de verkeersveiligheid én voor klimaatadaptatie.

  • De middenberm van de Jacob Marislaan is verlengd.
  • De hoek Jacob Marislaan-Bakenbergseweg is vergroend.
  • De noordelijke rijbaan van de Jacob Marislaan is over de gehele lengte iets versmald.

Met deze maatregelen waarbij verharding is weggehaald en vervangen door planten en een boom, kan het regenwater snel de grond in kan zakken. Daardoor hebben we minder wateroverlast, een gezondere en minder verdroogde bodem en kan grondwater worden aangevuld. Het groen biedt bovendien verkoeling en schaduw tijdens tropische dagen.

Nieuwe klimaatadaptieve maatregelen

De komende tijd wordt ook gewerkt aan de zijstraten van de Bakenbergseweg. Die krijgen drempels die het regenwater bij hevige buien tegenhouden en naar de zijkant van de straat afvoeren naar infiltratieputten en kolken i.p.v. dat het regenwater zich onderaan de Bakenbergseweg ophoopt en daar wateroverlast veroorzaakt.