De Groene Route Malburgen

De Groene Route Malburgen is een initiatief van bewoners en professionals om de Arnhemse wijk Malburgen met een groene route aantrekkelijk en leefbaarder te maken voor al haar bewoners: mensen én dieren. We hebben hierbij een faciliterende rol.

De groene route van ongeveer 3 kilometer lengte wordt gemaakt door 3 plekken langs de route deels vrij te maken van stenen en te voorzien van kruiden, planten en bomen. Het gaat in Malburgen-West om het gebied rond supermarkt Jan Linders aan de Hoefbladlaan. In Malburgen-Oost wordt het gebied rond Winkelcentrum de Drieslag aangepakt, net als de Akkerwindestraat ter hoogte van het Bruishuis. 

Aanpak hittestress en verbeteren biodiversiteit

Regenwater wordt hierbij waar mogelijk afgekoppeld en opvangen in de bodem. Deze toekomstige koele plekken worden met elkaar verbonden via een koele, groene route. Zo draagt het project bij aan het verminderen van hittestress en wateroverlast. Door de keuze voor veelal inheemse beplanting met een diversiteit aan soorten die nectar, stuifmeel en bessen aanbieden, het toevoegen van insectenhotels en nestkasten en het laten liggen van dood hout aan de route wordt ook de biodiversiteit in de wijk verbeterd. Het openbaar groen wordt niet alleen uitgebreid, het wordt ook verbonden met het al bestaande groen, namelijk met de bestaande ecozone aan de Zeegsingel.

Ommetje in de buurt

De route verbindt zo belangrijke voorzieningen in de wijk aan elkaar en nodigt uit voor een ommetje, om de buurt te ontdekken en de natuur te beleven. Ook komen op de route recreatieve voorzieningen, die de bewoners stimuleren tot ontmoeten en bewegen. Denk aan bankjes, natuurlijke zit- en klauterelementen en picknicktafels.

Groen Icoonproject

De Groene Route Malburgen is in januari 2022 uitgeroepen tot de grote winnaar van de Challenge Groene Icoonprojecten. Deze Challenge is door de provincie Gelderland opgezet om dorpen en steden groener te maken. De jury keek naar aandacht voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en maatschappelijke en iconische waarde van de plannen. Kan het plan inspireren, aanmoedigen, het goede voorbeeld laten zien? Juist omdat bij dit plan veel aandacht is voor het betrekken van zoveel mogelijk buurtbewoners, ontving het project van de provincie € 100.000 om de groene droomplannen waar te maken. We dragen hetzelfde bedrag bij.

Op naar de uitvoering

Op vrijdag 11 maart wordt een eerste start gemaakt met de aanleg van de Groene Route. Iedereen is welkom om te helpen bij het aanplanten van planten op het grasveld tussen de Veldbloemenlaan en de achterzijde van het Werenfriedplein, vlakbij Winkelcentrum de Drieslag.

Dit najaar zal al een deel van de versteende plekken langs de toekomstige route worden vergroend. Gemeente en bewoners gaan hierbij nauw samenwerken. Op basis van het door de initiatiefnemers gemaakte ontwerp zal de gemeente de plantenvakken gereed maken. Daarna zullen bewoners aan de slag gaan met het inplanten en onderhouden van het nieuwe groen.

Groene route Malburgen