Geitenkamp en klimaatadaptatie

In de wijk de Geitenkamp is tijdens de vervanging van de riolering in de wijk een groot aantal klimaatadaptieve maatregelen uitgevoerd.

Wateroverlast door extreme regen

De Geitenkamp is een grotendeels versteende wijk met grote hoogteverschillen. De schuine straten in de Geitenkamp zorgden bij extreme regen voor veel wateroverlast. Niet alleen in de Geitenkamp zelf, maar ook in de lager gelegen delen van de stad zoals Paasberg en Larixhof en de Velperweg.

Maatregelen die de wateroverlast verminderen 

Omdat de riolering in de wijk vervangen moest worden, hebben we gekeken naar maatregelen om het regenwater langer vast te houden en in de grond te laten zakken (infiltreren) en vergroening van de stad. Hierdoor verkleint de kans op wateroverlast in de Geitenkamp zelf en in andere delen van de stad. 

Genomen maatregelen

In het najaar van 2023 zijn de werkzaamheden afgerond. We hebben de volgende maatregelen genomen:

  • Het regenwater is afgekoppeld van het bestaande vuilwaterriool. 
  • De bestrating is zo aangelegd dat het water naar de zijkant wegloopt. Daar komt het terecht in kolken en infiltratieputten in plaats van de vuilwaterriolering. Op deze manier loopt de riolering bij hevige regenbuien minder snel over. En is er dus minder kans op gezondheidsrisico's.
  • Rondom de bomen langs de kant van de weg is meer ruimte gemaakt voor de opvang en infiltratie van regenwater (regentuinen).
  • Er zijn wadi's aangelegd voor de opvang van regenwater.
  • De Reestraat heeft als proef een waterdoorlatende onderlaag gekregen.

Samen met de inwoners

Bijzonder aan dit project is dat inwoners bewust worden gemaakt van de werkzaamheden en de klimaatadaptieve maatregelen. Met activiteiten op scholen, straattheater en straatmarkten hebben we inwoners geïnformeerd en proberen we hen tegelijkertijd te stimuleren om hun tuinen te ontharden. Ook ondersteunen we woningbouwcorporaties met het vergroenen van binnenterreinen.