Resultaten koerswijzer

Van 16 september tot 1 oktober hebben bijna 3.600 inwoners van de gemeente Arnhem via een online stellingen (koerswijzer) laten weten hoe ze denken over opgaven waar we als stad voor staan. De resultaten van de koerswijzer zijn nu bekend en worden meegenomen in de Omgevingsvisie 2040.

Om de omgevingsvisie te kunnen opstellen, zijn de kansen en ambities voor belangrijke thema’s in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een toekomstbeeld voor Arnhem in 2040. Op basis van dit toekomstbeeld zijn 3 scenario’s (stedenbouwkundige concepten) uitgewerkt: Arnhem Netwerkstad, Compacte stad, Stad van Boulevards. Deze staan beschreven op Koersdocument Arnhem 2040  

De koerswijzer was grotendeels vormgegeven als een 'kieswijzer met stellingen'  over thema's zoals woningbouw, klimaat en energie, mobiliteit, voorzieningen, etc. Aan de hand van de stellingen is berekend welk stedenbouwkundig scenario de voorkeur heeft van de inwoners. De scenario's werden ook als totaalbeeld voorgelegd met de vraag om deze te beoordelen met een cijfer.

Samenvatting resultaten

Hieronder staat een korte samenvatting van de resultaten. Alle resultaten staan in het rapport Koerswijzer Arnhem (pdf 1,89 MB). 

Scenario’s: stellingen en totaalbeeld

Op basis van de keuzes die de inwoners bij de verschillende stellingen hebben gemaakt, kwam het scenario Compacte Stad het vaakst als voorkeursscenario uit de Koerswijzer. 55% van de invullers heeft dit scenario als voorkeursscenario gekregen. De verschillen tussen de scenario's waren echter niet zeer groot. Gemiddeld was de overeenkomst met dit scenario bij invullers 54%. De overeenkomst met de andere scenario's was gemiddeld 47% bij Stad van Boulevards en 45% bij Netwerkstad.

Bijna alle inwoners (91%) wilden ook de scenario's zien en beoordelen. Opvallend is inwoners hierbij de hoogste score toekenden aan het scenario Netwerkstad. Dit scenario werd gemiddeld beoordeeld met een 7,3, tegenover een 6,6 voor Compacte Stad en een 6,1 voor Stad van Boulevards.

De verschillen zijn waarschijnlijk te verklaren door het verschil in vraagstelling: de stellingen zijn concrete aspecten geweest van keuzes en ambities die de gemeente heeft, die door de inwoners afzonderlijk zijn beoordeeld. Bij de scorevraag is juist het volledige beeld geschetst van de scenario's, waarbij een hoger abstractieniveau is gehanteerd. 

Prioritering thema’s

Het belangrijkste thema voor inwoners van Arnhem is Natuur, groen en recreatie.
De top 3 werd verder gecomplementeerd door het thema Voorzieningen (aanbod van winkels, horeca, supermarkt, huisarts) en Klimaat en Energie. Het thema dat het minst vaak in de top 3 is opgenomen is Mobiliteit.

Betrekken van inwoners bij Omgevingsvisie

De betrokkenheid van inwoners bij de Omgevingsvisie is groot. Een groot deel van de inwoners kiest voor meer passieve vormen (zoals het ontvangen van informatie via mail, websites of krant), terwijl ook 33% van de inwoners aangeeft mee te willen praten. In totaal zijn er maar liefst 1.185 inwoners die aangegeven hebben mee te willen praten over de Omgevingsvisie. Het liefst doen inwoners dat via bijeenkomsten/stadsgesprekken (65%) of online via een discussieforum op een website (39%). 

visuele samenvatting