Kraamzorg en bevalling

Na de geboorte van uw kindje heeft u recht op minimaal 24 uur kraamzorg thuis, verdeeld over 10 dagen. De kosten van deze kraamzorg worden vergoed door uw zorgverzekering. Vaak moet u nog wel een eigen bijdrage betalen.

Het is verstandig om dit op tijd na te vragen bij uw zorgverzekeraar. Soms hoeft u met een aanvullende zorgverzekering geen eigen bijdrage te betalen. Wanneer u langer in het ziekenhuis moet blijven na de bevalling betaalt u misschien een eigen bijdrage. Verschillende zorgverzekeraars vergoeden deze kosten helemaal als u hiervoor aanvullend verzekerd bent.

Vergoeding

Als u via ons gebruik maakt van de collectieve aanvullende verzekering bij Menzis, krijgt u alle kosten voor kraamzorg en het gebruik van de verloskamer vergoed. Deze verzekering heet de Garant Verzorgd verzekering. U kunt de rekening zelf bij Menzis indienen.

Bent u ergens anders aanvullend verzekerd dan kunt u voor deze kosten bijzondere bijstand aanvragen. De wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg en gebruik van de verloskamer komt volledig voor vergoeding in aanmerking via bijzondere bijstand. Het deel dat uw eigen verzekering al heeft vergoed wordt hier van af gehaald.

Heeft u alleen een basisverzekering? Dan kunt u 1 keer bijzondere bijstand aanvragen voor deze kosten.

Aanvraag

Garant Verzorgd verzekerden ontvangen de vergoeding direct via Menzis. Bent u ergens anders verzekerd, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij ons. 

Stuur bij de aanvraag bijzondere bijstand ook de volgende stukken mee:

  • Rekening gemaakte kosten
  • Kopie van de polis van uw zorgverzekeraar waaruit blijkt hoe u verzekerd bent (welk pakket, aanvullend of niet)
  • Bewijsstuk van uw zorgverzekeraar dat de kosten niet helemaal worden vergoed