Regels bouwen en verbouwen

Als u gaat (ver)bouwen in Arnhem krijgt u met verschillende wetten en regels te maken. Dat zijn regels die in het omgevingsplan staan, bouwtechnische regels en regels over het uiterlijk van gebouwen. Ook moet u uw buren betrekken bij uw plannen.

Toets aan het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan)

In het gemeentelijke omgevingsplan ziet u of u op de locatie mag (ver)bouwen en aan welke (milieu)regels u zich moet houden. Controleer voordat u begint of het omgevingsplan uw bouwplannen toestaat. U vindt het omgevingsplan van Arnhem bij het onderdeel 'Regels op de kaart' in het Omgevingsloket.

Omgevingsvergunning

Gaat u iets veranderen in uw huis, bedrijf of omgeving? Bij verschillende werkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning nodig. Soms hoeft u alleen een melding te maken. Via het Omgevingsloket checkt u of een omgevingsvergunning of melding nodig heeft en kunt u gelijk uw aanvraag doen.

Vergunningvrij bouwen

Voor sommige bouwplannen heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Dit kan zo zijn als u een dakkapel, serre of zonnepannelen plaatst. Bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) vindt u meer informatie over vergunningvrij bouwen.

Andere vergunningen

Naast de omgevingsvergunning kunt u te maken krijgen met vergunningen, meldingen en ontheffingen die niet onder de omgevingsvergunning vallen. Voor deze overige vergunningen gelden andere regels. 

Buren en bedrijven inlichten

U moet altijd uw buren betrekken als u gaat (ver)bouwen. Overleg met uw buren en licht hen in over uw bouwplannen. Dit noemen we participatie. We vinden het ook belangrijk dat u bewoners en bedrijven goed informeert over de overlast die ze kunnen verwachten tijdens de bouw. Als omwonenden vragen of klachten hebben over de overlast, moeten ze terechtkunnen bij de bouwer. We hebben regels voor communicatie bij bouwprojecten (pdf, 596kB) waar u zich aan moet houden.

Parkeernormen

Bij nieuwbouw of verbouw moet u ook rekening houden met de Arnhemse parkeernormen. Een parkeernorm geeft aan hoeveel parkeerplaatsen voor een functie nodig zijn. Voor rijwoningen is bijvoorbeeld de norm 1,5 parkeerplaats per woning. We gebruiken de parkeernorm om de parkeerhoefte te berekenen op basis van uw plan. U moet de parkeerbehoefte in de basis op eigen terrein oplossen. Voor sommige gebieden in Arnhem gelden andere parkeernormen. U vindt de regels per locatie in het omgevingsplan.

Natuurinclusief (ver)bouwen

We vinden het belangrijk dat er door het bouwen een aantrekkelijke, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier ontstaat. Om dat te bereiken bouwen we natuurinclusief en klimaatadaptief

Welstand

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt dan kunnen wij uw plan toetsen aan de eisen voor welstand. Hiervoor gebruiken we de Welstandsnota. Hierin staan criteria voor bijvoorbeeld de vormgeving, hoogte, details en materiaal- en kleurgebruik van bouwwerken. 

Contact

Voor al uw vragen over bouwen en verbouwen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA behandelt voor ons de aanvragen voor omgevingsvergunningen, houdt toezicht en doet handhaving.