Eigen bijdrage Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Wanneer u via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorg of ondersteuning krijgt, moet u hier vaak een eigen bijdrage voor betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).  Deze eigen bijdrage betaalt u ook wanneer u deze zorg zelf inkoopt met een persoonsgebonden budget (pgb) of als u zelfstandig woont (extramuraal) en zorg krijgt vanuit de Wet langdurige Zorg (WlZ).

Vergoeding

Als u via ons gebruikmaakt van de collectieve aanvullende verzekering bij Menzis, wordt deze eigen bijdrage helemaal vergoed, tot maximaal € 300 per jaar. Deze verzekering heet de Garant Verzorgd verzekering. U kunt de rekening zelf bij Menzis indienen.

Bent u ergens anders aanvullend verzekerd? Dan kunt u voor deze eigen bijdrage bijzondere bijstand aanvragen. Er wordt maximaal € 300 per jaar vergoed. Het deel dat uw eigen verzekering al heeft vergoed wordt hier van af gehaald.

Heeft u alleen een basisverzekering? Dan kunt u 1 keer bijzondere bijstand aanvragen voor de eigen bijdrage.

Aanvraag

Garant Verzorgd verzekerden ontvangen de vergoeding direct via Menzis. Bent u ergens anders verzekerd, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij ons. 
Bent u niet verzekerd via Menzis, stuur dan bij de aanvraag bijzondere bijstand ook de volgende stukken mee:

  • beschikking van het CAK met de hoogte van uw eigen bijdrage
  • kopie van de polis van uw zorgverzekeraar waaruit blijkt hoe u verzekerd bent (welk pakket, aanvullend of niet)