Meedenken over de Omgevingsvisie

Eind 2022 heeft een ieder formeel zienswijzen in kunnen dienen op de ontwerp-omgevingsvisie. Deze zienswijzen zijn meegenomen bij het tot stand komen van de omgevingsvisie. Dit is echter niet de eerste stap waarin de inwoners van Arnhem hebben kunnen meedenken met de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is tot stand gekomen samen met de stad.

Voorafgaand aan de voorontwerp-omgevingsvisie konden Arnhemmers meepraten over vraagstukken die belangrijk zijn voor de toekomstige inrichting van de ruimte in Arnhem. De ideeën die zijn opgehaald hebben we als advies aan de gemeenteraad mee genomen bij het opstellen van de voorontwerp-omgevingsvisie Arnhem.

Na opstellen van de voorontwerp-omgevingsvisie hebben we onze bestuurlijke partners en een ieder die in het participatieproject had aangegeven graag mee te willen blijven denken informeel om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvisie. Deze reacties zijn meegenomen bij het opstellen van de ontwerp-omgevingsvisie.

Participatieproces voorontwerp-omgevingsvisie

Van 16 september tot 1 oktober 2020 hebben Arnhemmers via stellingen laten weten hoe zij denken over opgaven waar we als stad voor staan. Van december 2020 tot februari 2021 konden Arnhemmers vervolgens op de website van Meedenken Arnhem meepraten over thema’s die bepalend zijn voor de toekomstige inrichting van de ruimte: hoogbouw, straat van de toekomst en de plek voor voorzieningen (bakker, buurtsuper, horeca, sportschool, enzovoorts).

illustratie meedenken Omgevingsvisie

Resultaten

We hebben een duidelijk beeld gekregen van wat een groot aantal Arnhemmers belangrijk vindt voor de toekomst van Arnhem. De resultaten van de participatieronden vindt u door op de link te klikken:

Scholenproject

1 van de onderdelen van het participatietraject rondom de omgevingsvisie was een lespakket voor scholen over wat de omgevingsvisie is en wat dit betekent voor de stad en zijn inwoners. In de lessen hebben de leerlingen nagedacht hoe zij willen dat Arnhem er in 2040 uitziet. Zij hebben hun ideeën verwerkt in een video. 7 Arnhemse scholen hebben meegedaan met het lespakket. We hebben in totaal 35 filmpjes ontvangen. 

De betrokkenheid, creativiteit en het bewustzijn van de jongeren over hun toekomst, laten zien hoe ze nadenken over hun leefomgeving. Opvallend is dat niet alleen oplossingen zijn bedacht voor de fysieke maatregelen (zonnepalen en dergelijke) maar ook de combinatie met sociale thema's (gezondheid, ontmoeten, inclusie). 

Bekijk de top 3 video's via YouTube:

  1. Stedelijk Gymnasium Arnhem (Ceder, Lorelei, Mila en Femke)
  2. Winford (Jackie, Basel en Thomas)
  3. Stedelijk Gymnasium Arnhem (Josephine, Nikolai en Jay)

De resultaten uit het participatieproces hebben we met de input vanuit het scholenproject en eerdere participatiebijeenkomsten in een participatiedocument (pdf, 9MB) gebundeld en samen met de voorontwerp-omgevingsvisie voorgelegd aan ons bestuur. 

Participatieproces ontwerp-omgevingsvisie

Over het voorontwerp van de omgevingsvisie hebben we advies gevraagd aan onze regionale partners, zoals de provincie en waterschappen en aan de belangstellenden die tijdens het participatieproces hebben aangegeven bij het proces betrokken te willen blijven. In het actualisatiedocument (pdf, 3MB) is beschreven welke reacties zijn ingebracht en waarom ze wel of niet zijn meegenomen in de ontwerp-omgevingsvisie.

De ontwerp-omgevingsvisie heeft ter inzage gelegen zodat een ieder formeel zijn zienswijzen kon inbrengen en de gemeenteraad deze zienswijzen mee kan wegen in haar besluit om de omgevingsvisie vast te stellen.