Meedenken over de Omgevingsvisie

Van september 2020 tot en met februari 2021 konden Arnhemmers meepraten over vraagstukken die belangrijk zijn voor de toekomstige inrichting van de ruimte in Arnhem. De ideeën die zijn opgehaald nemen we als advies aan de gemeenteraad mee bij het opstellen van de Omgevingsvisie Arnhem.

illustratie meedenken Omgevingsvisie

Participatieproces

Van 16 september tot 1 oktober 2020 hebben inwoners van Arnhem via stellingen laten weten hoe zij denken over opgaven waar we als stad voor staan. Van december 2020 tot  februari 2021 konden Arnhemers vervolgens op meedenken.arnhem.nl meepraten over een aantal thema’s die bepalend zijn voor de toekomstige inrichting van de ruimte: hoogbouw, straat van de toekomst en de plek voor voorzieningen (bakker, buurtsuper, horeca, sportschool, enzovoorts).

Resultaten

We hebben een duidelijk beeld gekregen van wat een groot aantal Arnhemmers belangrijk vindt voor de toekomst van Arnhem. De resultaten van de participatieronden vindt u door op de link te klikken:

Scholenproject

Eén van de onderdelen van het participatietraject rondom de omgevingsvisie was ook een lespakket voor scholen over wat de omgevingsvisie is en wat dit betekent voor de stad en zijn inwoners. In de lessen hebben de leerlingen nagedacht hoe zij willen dat Arnhem er in 2040 uitziet en hun ideeën verwerkt in een video. 7 Arnhemse scholen hebben meegedaan met het lespakket. De gemeente Arnhem heeft 35 filmpjes in totaal ontvangen. 

De betrokkenheid, creativiteit en het bewustzijn van de jongeren over hun toekomst, laten zien hoe ze nadenken over hun leefomgeving. Opvallend is dat niet alleen oplossingen zijn bedacht voor de fysieke maatregelen (zonnepalen en dergelijke) maar ook de combinatie met sociale thema's (gezondheid, ontmoeten, inclusie) werd gelegd. 

Bekijk de top 3 video's via YouTube:

  1. Stedelijk Gymnasium Arnhem (Ceder, Lorelei, Mila en Femke)
  2. Winford (Jackie, Basel en Thomas)
  3. Stedelijk Gymnasium Arnhem (Josephine, Nikolai en Jay)

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten uit het participatieproces bundelen we met de input vanuit het scholenproject en eerdere participatiebijeenkomsten in een participatiedocument. Dit participatiedocument leggen we samen met de concept-omgevingsvisie op korte termijn voor aan ons bestuur.