Meedenken over de Omgevingsvisie

Wilt u meebouwen aan de omgevingsvisie? Van september tot en met januari 2021 willen we met Arnhemmers in gesprek over onderwerpen die Arnhemmers belangrijk vinden voor hun stad.

illustratie meedenken Omgevingsvisie

Denk bij de gespreksonderwerpen aan waar we werken in 2040, hoe bewegen en ontmoeten we elkaar, hoe ziet onze toekomstige mobiliteit eruit, waar komt nieuwbouw in de stad en hoe blijven we een gezonde en aantrekkelijke stad.

Van 16 september tot 1 oktober heeft u op koerswijzerarnhem.nl via stellingen laten weten hoe u denkt over opgaven waar we als stad voor staan. De resultaten van de koerswijzer laten geen echte voorkeur voor een scenario zien. Voor de omgevingsvisie is het belangrijk om duidelijker te krijgen wat de Arnhemmer aanspreekt in de verschillende scenario’s en welke functies (wonen, werken en vrije tijd)  de Arnhemmer op welke plek belangrijk vindt. We willen daarom graag verder met u in gesprek over een aantal thema’s die bepalend zijn voor de inrichting van de ruimte.  

Thema's van gesprek

Tot begin februari willen we op meedenken.arnhem.nl met u in gesprek over een aantal thema’s die bepalend zijn voor de inrichting van de ruimte. Eerder stonden de thema's 'hoogbouw' en de 'straat van de toekomst' centraal. De resultaten van deze meedenksessie over hoogbouw zijn bekend. Het laatste onderwerp waarover we vanaf maandag 25 januari graag uw ideeën horen, gaat over wat de beste plekken zijn voor de verschillende voorzieningen (winkels, kantoren, scholen, zorginstellingen en sportgelegenheden).

Wat gebeurt er met mijn ideeën?

De resultaten uit het participatieproces worden als advies meegenomen bij het opstellen van de Omgevingsvisie Arnhem 2040. De omgevingsvisie wordt in het eerste kwartaal van 2021 opgesteld en vervolgens ter besluitvorming aan het College en gemeenteraad aangeboden. In deze fase is inspraak natuurlijk ook mogelijk.