Nevenfuncties college

Lees meer over de nevenfuncties van de leden van het college van burgemeester en wethouders.

Collegeleden vertegenwoordigen het stadsbestuur in diverse bestuurlijke gremia. Dit betreffen ambtshalve taken en vloeien over het algemeen voort uit de portefeuilles. Daarnaast kan het zijn dat wethouders niet-ambtshalve nevenfuncties vervullen. 

. Op basis van de portefeuilleverdeling is een begin gemaakt met een lijst van nevenfuncties van het college. Deze lijst moet nog aangevuld moet worden met:

  • Bestuurlijke functies binnen de regio die nog nader worden ingevuld
  • Eventuele lidmaatschappen commissies VNG
  • Niet-ambtshalve nevenfuncties

Van enkele in dit overzicht opgenomen functies moet nog een formele benoeming via de raad volgen. 
 

Burgemeester Ahmed Marcouch
Nevenfunctie Ambtshalve Bezoldigd Uren per jaar
Voorzitter Veiligheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) Ambtshalve Nee 30
Voorzitter AB VGGM Ambtshalve Nee 15
Voorzitter DB VGGM Ambtshalve Nee 15
Lid DB Politie eenheid Oost-Nederland Ambtshalve Nee 15
Lid RvA Stichting Het Nationale Park de Hoge Veluwe Ambtshalve Nee 10
Lid RvA Inspectie Justitie en Veiligheid Ambtshalve Nee 10
Bestuurslid Lucie Burgers Stichting Ambtshalve Nee 10
Lid Euregio Rijn-Waal Ambtshalve Nee 10
Lid raad van toezicht Teylingereind Overig Onkostenvergoeding 10
Lid DB Instituut Nederlands Instituut Publieke Veiligheid Ambtshalve Nee 15
Lid Regieraad responsieve overheid Ambtshalve Nee 6
Lid Nationaal Comité Veteranendag Ambtshalve Nee 10
Lid commissie Mijnals Overig Nee 6
Lid Raad van Advies HAN University of Applied Sciences, Health Overig Nee 6
Kenniscentrum Arbeidsmigranten Overig Nee  
Voorzitter Economic board Ambtshalve Nee  
Lid AB GMR Ambtshalve Nee  
Wethouder Cathelijne Bouwkamp
Nevenfunctie Ambtshalve Bezoldigd Uren per jaar
Lid Stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie namens de VNG Ambtshalve Nee 30
Lid DB Regionale overeenkomst levering en opwekken Duurzame Elektriciteit Ambtshalve Nee 20
Raad van Advies CASA Ambtshalve Nee 10
Voorzitter Stichting Ubuntu4all NL Overig Nee 10
Voorzitter werkregio Veluwerand inz Klimaatadaptatie Ambtshalve Nee 20
Wethouder Nermina Kundiċ
Nevenfunctie Ambtshalve Bezoldigd Uren per jaar
Lid Economic board Ambtshalve Nee 10
Recreatieschap Overbetuwe Ambtshalve Nee 15
Bestuurlijk overleg Zuid/Veluwe/ Veluwe Alliantie Ambtshalve Nee 15
AB lid GNMI (Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur) Ambtshalve Nee 20
Algemeen bestuurslid SHPV Ambtshalve Nee 20
Lid BJ 42 (namens Regio Centraal Gelderland) Ambtshalve Nee 10
Lid Regionaal Portefeuillehouder overleg Zorg Ambtshalve Nee 20
Lid Regionaal Portefeuillehouder overleg Onderwijs Ambtshalve Nee 20
Lid Bestuurscommissie Onderwijs MGR-SD Ambtshalve Nee 10
Wethouder Bob Roelofs
Nevenfunctie Ambtshalve Bezoldigd Uren per jaar
Bestuurslid Gelders Arcadië Ambtshalve Nee 15
Lid AB en DB Gelders Archief Ambtshalve Nee 10
Wethouder Marco van der Wel
Nevenfunctie Ambtshalve Bezoldigd Uren per jaar
Lid DB ODRA Ambtshalve Nee 20
Lid AB Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) Ambtshalve Nee 20
Lid BVO DRAN Ambtshalve Nee 40
Plv. lid AB-DB Modulaire Gemeenschappelijke Regeling-Sociaal Domein Midden Gelderland Ambtshalve Nee  
Lid Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Zorg Ambsthalve Nee 20
Lid Bestuurscommissie Zorg MGR-SD Ambtshalve Nee 10
Lid DB en AB Park Lingezegen Ambtshalve Nee 30
Lid Stuurgroep Taskforce Wachttijden GGZ Ambtshalve Nee 40
Lid Sector overstijgend regionaal samenwerkingstraject zorg Ambtshalve Nee 10
Lid Rivierklimaatpark IJsselpoort Ambtshalve Nee 10
Wethouder Mark Lauriks
Nevenfunctie Ambtshalve Bezoldigd Uren per jaar
Lid Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Participatie Ambsthalve Nee 20
Lid Regionaal Werkbedrijf Midden ? Gelderland (voorzitter) Ambtshalve Nee 30
Lid Bestuurscommissie Participatie Modulair Gemeenschappelijke Regeling ? Sociaal Domein Midden Gelderland Ambtshalve Nee 10
Wethouder Paul Smeulders
Nevenfunctie Ambtshalve Bezoldigd Uren per jaar
Lid algemeen en dagelijks bestuur MGR-SD Ambtshalve Nee 20
Wethouder Maurits van der Geijn
Nevenfunctie Ambtshalve Bezoldigd Uren per jaar
Lid landelijk overleg GGD Ambtshalve Nee 30
AB + DB lid bestuurscommissie veiligheid en gezondheid van de gemeenschappelijke regeling VGGM Ambtshalve Nee 15
AB lid Park Lingezegen Ambtshalve Nee 20
Bestuurder van de Connectie Ambtshalve Nee 12
Lid Algemeen Bestuur Gelders Archief Ambtshalve Nee 4