Nevenfuncties college

Hieronder de situatie per 1 december 2018

Burgemeester Ahmed Marcouch
Nevenfunctie Ambtshalve Bezoldigd Uren
Voorzitter Veiligheidsregio Gelderland-Midden Ambtshalve Nee  
Voorzitter AB VGGM Ambtshalve Nee  
Voorzitter DB VGGM Ambtshalve Nee  
Lid DB Politie eenheid Oost-Nederland Ambtshalve Nee  
Lid RvA Stichting Het Nationale Park de Hoge Veluwe Ambtshalve Nee 10
Bestuurslid Lucie Burgers Stichting Ambtshalve Nee 10
Voorzitter bestuur Poortersfonds Arnhem 1995 Ambtshalve Nee 5
Lid Euregio Rijn-Waal Ambtshalve Nee 10
Lid raad van toezicht Teylingereind Overig Onkosten- vergoeding  
Lid DB Instituut Fysieke Veiligheid Ambtshalve    

 

Wethouder Ronald Paping
Nevenfunctie Ambtshalve Bezoldigd Uren
Lid algemeen bestuur Park Lingezegen Ambtshalve Nee  
Lid algemeen en dagelijks bestuur Presikhaaf Bedrijven (t/m 31 december 2018, daarna wordt PB opgeheven) Ambtshalve Nee  
Lid algemeen en dagelijks bestuur MGR. Ambtshalve Nee  
Lid algemeen bestuur van Werkvoorzieningschap Midden-Gelderland Ambtshalve Nee  

 

Wethouder Roeland van der Zee
Nevenfunctie Ambtshalve Bezoldigd Uren
Lid landelijk overleg GGD Ambtshalve Nee 30
AB + DB lid bestuurscommissie veiligheid en gezondheid van de gemeenschappelijke regeling VGGM Ambtshalve Nee 15
AB lid GNMI (Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur) Ambtshalve Nee  
Lid G40 Sociale pijler Ambtshalve Nee 20
Lid BVO DRAN Ambtshalve Nee 40
Lid PFO Mobiliteit Ambtshalve Nee 16
Plv. lid MGR sociaal domein Ambtshalve Nee  

 

Wethouder Martien Louwers
Nevenfunctie Ambtshalve Bezoldigd Uren
Lid algemeen en dage-lijks bestuur Werkvoor-ziening Midden Gelderland Ambtshalve Nee  
Bestuurslid gemeen-schappelijke regeling sociaal werkvoorzieningsschap Midden-Gelderland Ambtshalve Nee 30

 

Wethouder Jan van Dellen
Nevenfunctie Ambtshalve Bezoldigd Uren
Voorzitter portefeuille-houdersoverleg Economie regio Arnhem-Nijmegen Ambtshalve Nee  
Bestuurder van de Connectie Ambtshalve Nee  
Lid Algemeen Bestuur Gelders Archief Ambtshalve Nee  

 

Wethouder Cathelijne Bouwkamp
Nevenfunctie Ambtshalve Bezoldigd Uren
Lid AB Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) Ambtshalve Nee 20
Lid DB ODRA Ambtshalve Nee 20
Lid Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ambtshalve Nee 30
Lid DB Regionale overeenkomst levering en opwekken Duurzame Elektriciteit Ambtshalve Nee 20
Raad van Advies CASA Ambtshalve Nee  

 

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie