Ontheffing milieuzone bestelauto's

Sinds 29 oktober 2020 geldt de Arnhemse milieuzone ook voor bestelauto's die op diesel rijden en veel vervuilende stoffen uitstoten. Met emissieklasse 4 of hoger mag u de milieuzone inrijden. Bestelauto's die een emissieklasse hebben van 3 of lager mogen de Arnhemse milieuzone niet in. 
 

Kenteken-check

Controleer of u de Arnhemse milieuzone nog in mag. U gebruikt hiervoor de kenteken-check van www.milieuzones.nl, de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Vrijstellingen 

Er gelden enkele landelijke vrijstellingen van milieuzones. Deze worden automatisch aan het voertuig toegekend. U hoeft dus geen aanvraag te doen. Het gaat om de volgende vrijstellingen:

  • Diesel-oldtimers (ouder dan 40 jaar) krijgen een landelijke vrijstelling. 
  • Eigenaren van oude diesel-kampeerauto's krijgen, als zij in een milieuzone wonen, een vrijstelling voor de milieuzone waarin zij wonen. De vrijstelling geldt dus niet voor milieuzones in andere steden.
  • Rolstoel-toegankelijke voertuigen, in het kentekenregister herkenbaar aan de carrosseriecode SH, krijgen een landelijke vrijstelling. 

Ontheffingen

Moet u met een dieselauto met emissieklasse 3 of lager toch in het centrum van Arnhem zijn, dan kunt u mogelijk een ontheffing krijgen. Vraag een ontheffing aan voordat u de milieuzone in rijdt. Ontheffingen kunnen niet achteraf worden aangevraagd. 

Rijdt u in een voor meer dan € 500 aangepaste auto voor gehandicapten? En heeft u voor deze auto een ontheffing van een andere gemeente waar de milieuzone geldt? Dan geldt deze ontheffing ook in Arnhem. 

Dagontheffing

Een dagontheffing kan door iedereen worden aangevraagd voor alle soorten dieselauto's met een emissieklasse 3 of lager. 
U kunt voor maximaal 12 dagen per jaar per kenteken een dagontheffing aanvragen. Een dagontheffing voor de milieuzone kost € 36 en is geldig voor één kalenderdag die begint om 0.00 uur en eindigt om 06.00 uur de volgende dag (maximaal 30 uur). 
Een aanvraag voor meerdere aaneengesloten dagen geldt als één aanvraag en kost dus 1x € 36. Deze dagen worden wel meegeteld in het kader van het maximum aantal dagen.
Vraagt u een ontheffing aan op de dag dat u deze nodig hebt? De ontheffing is geldig vanaf het betaalmoment via de website, dus niet met terugwerkende kracht.

Dagontheffing aanvragen 

Langdurige ontheffing

U kunt een ontheffing aanvragen als uw diesel-personenauto of diesel-bestelauto voor een bedrag van € 500 of meer is aangepast voor het gebruik of vervoer van gehandicapten. Een verleende ontheffing geldt ook voor andere gemeenten met een milieuzone. De kosten bedragen € 50. De ontheffing is 3 jaar geldig. 

Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan een ontheffing worden aangevraagd op grond van de hardheidsclausule. Deze ontheffingsmogelijkheid is bedoeld voor individuele schrijnende gevallen. Om hiervoor in aanmerking te komen, is het van belang dat in de aanvraag goed wordt onderbouwd:

  • Waarom is het voor u noodzakelijk om in de milieuzone te zijn en waarom is het voor u niet mogelijk om van dagontheffingen gebruik te maken. Indien u marktondernemer in het centrum bent, is een bewijs van deelname aan de warenmarkt nodig.
  • Waarom is het voor u nu financieel niet mogelijk om een ander voertuig aan te schaffen (met bewijsstukken).
  • Wanneer is het voor u wel mogelijk om een ander voertuig aan te schaffen.

Een beoordeling van een aanvraag op grond van de hardheidsclausule vraagt meer tijd dan gebruikelijk en kosten daarom € 282. Deze ontheffing wordt afgegeven voor maximaal 3 jaar. 
 
Langdurige ontheffing aanvragen


Bezwaar

Als aanvrager kunt u bezwaar maken tegen onze beslissing over de ontheffing milieuzone. Het bezwaarschrift moet uiterlijk 6 weken na dagtekening van het besluit worden ingediend.

Sloopregeling

Aan eigenaren van diesel-bestelauto's die in de milieuzone wonen of daar hun bedrijf hebben, biedt de gemeente een sloopregeling aan. Ook marktkooplieden met een standplaats in de milieuzone kunnen deze subsidie aanvragen.