Veelgestelde vragen over de milieuzone

Locatie milieuzone

De zone omvat de Arnhemse singels, het Nieuwe Plein en de Weerdjesstraat en het gebied dat daar binnen ligt. Dat is de Arnhemse centrumring met uitzondering van het Airborneplein. Op de milieuzone kaart  is de begrenzing  aangegeven.

Enkele gebieden zijn feitelijk niet in de milieuzone gelegen, maar alleen bereikbaar via de milieuzone, zoals het gebied tussen de Rijnkade en de Weerdjesstraat. Bewoners en ondernemers met een eigen zaak met een adres in zo'n gebied kunnen in aanmerking komen voor de ontheffings- en sloopregelingen. 

Op welke tijden geldt de milieuzone? 

Het inrijverbod van de milieuzone geldt permanent, zowel 's nachts als overdag. 

Hoe herken ik de milieuzone? 

Op iedere weg die uitkomt in de milieuzone wordt de grens met het witte verkeersbord aangegeven. Ook staan op de grotere toegangswegen van de stad blauwe borden die duidelijk maken dat u de milieuzone nadert. Zo heeft u nog de tijd om een alternatieve route te kiezen. 

Verkeersbord milieuzoneBord naderen milieuzone

Afbeeldingen van de verkeersborden milieuzone

Waar moet ik als inwoner van Arnhem rekening mee houden?

Controleer uw eigen auto en informeer uw bezoek. Vanaf 1 april 2019 loopt u het risico op een boete van € 230,- als u zich met een personenwagen onterecht binnen de milieuzone bevindt. Misschien komt u in aanmerking voor een ontheffing.

Waar moet ik als ondernemer rekening mee houden?

Overtreding van de regels kan een boete opleveren. Controleer uw eigen personenauto's en informeer uw klanten/relaties. Vanaf 1 april 2019 loopt u het risico op een boete van € 230,- als u zich met een personenauto onterecht binnen de milieuzone bevindt. De milieuzone geldt nu (nog) niet voor bestelbusjes, wel voor vrachtwagens.

Wiinkels en bedrijven die in de milieuzone liggen, kunnen alleen met schone vrachtwagens (euro IV of hoger) worden bevoorraad. Deze regel geldt al sinds 2014. Ook voor vrachtwagens in overtreding bedraagt de boete € 230,-. Misschien komt u in aanmerking voor een ontheffing.  

Hoe wordt het inrijverbod van de milieuzone gehandhaafd?

De handhaving van het inrijverbod gebeurt met een geautomatiseerd digitaal camerasysteem. Vanaf 1 januari 2019 controleert dit systeem ook diesel-personenauto's. Vanaf die datum tot 1 april 2019 waarschuwt de gemeente de eigenaren van voertuigen die zich binnen de milieuzone bevinden en niet aan de toegangsvoorwaarden voldoen. Na 1 april wordt daadwerkelijk gehandhaafd en loopt u het risico op een boete van € 230,- als uw voertuig zich onterecht binnen de milieuzone bevindt.

Hoe zit het met mijn privacy?

De camera's herkennen en controleren de kentekens van voertuigen die passeren. Om de privacy te waarborgen, worden alleen van voertuigen die in overtreding zijn foto's bewaard. Het gaat hierbij om twee foto's: een overzichtsfoto van het voertuig die in de milieuzone rijdt en een foto specifiek van het kenteken van het voertuig.

Naast het kenteken worden dan tegelijk de locatie, de datum en tijdstip van de overtreding vastgelegd. De werkwijze komt overeen met het vastleggen door camera's van overtredingen van door een rood verkeerslicht rijden. De gegevens van overtredingen worden maximaal vijf jaar bewaard.

Zijn de regels in andere binnensteden hetzelfde als in Arnhem? 

De regels zijn niet in alle Nederlandse milieuzones gelijk. Per 1 januari 2020 worden de mileuzones landelijk meer gelijkgetrokken. Dan kunnen gemeenten nog maar uit een beperkt aantal varianten voor een milieuzone kiezen. Ook komt er dan meer eenheid in de borden die worden gebruikt om milieuzones aan te geven.

Uitgelicht

Mag uw voertuig in de milieuzone?

Dieselpersonenauto's van ná 1 januari 2005 mogen in de milieuzone. Check de datum eerste toelating bij het RDW.

Bezoek de site
Wat vindt u van onze website?