Veelgestelde vragen over de milieuzone

Kaart milieuzone

De milieuzone omvat de Arnhemse singels, het Nieuwe Plein en de hoge Rijnkade en alles wat erbinnen ligt. Het Airborneplein valt erbuiten. Ook de Lage Kade valt erbuiten. Op de milieuzone kaart is de begrenzing aangegeven.

Voor welke auto's geldt de milieuzone?

De milieuzone geldt alleen voor voertuigen die rijden op diesel. Hij geldt voor binnenlandse en buitenlandse vrachtauto's, personenauto's en bestelauto's met een emissieklasse 0, 1, 2 of 3 (dus lager dan 4). Voertuigen op benzine en gas kunnen de zone gewoon inrijden. De milieuzone geldt ook niet voor motoren. Motoren kunnen de stad gewoon inrijden.

Op welke tijden geldt de milieuzone? 

Het inrijverbod van de milieuzone geldt permanent, zowel 's nachts als overdag. 

Hoe herken ik de milieuzone? 

Op iedere weg die uitkomt in de milieuzone wordt de grens met een wit verkeersbord aangegeven. Ook staan op de grotere toegangswegen van de stad blauwe borden die duidelijk maken dat u de milieuzone nadert. Zo heeft u nog de tijd om een alternatieve route te kiezen. 

De bebording ziet er als volgt uit:  

Milieuzone borden​​​​

Kan ik ontheffing voor de milieuzone aanvragen? ​​​​​

Ja, voor zowel een vrachtauto, bestelauto of personenauto is het mogelijk om ontheffing aan te vragen. 

Hoe hoog is de boete als ik toch de milieuzone in rijd?

U krijgt een boete als u zich onterecht binnen de milieuzone bevindt. De boete voor het inrijden van de milieuzone met een vervuilende diesel is €280 voor vrachtauto's en €110 voor personenauto's en bestelauto's. 

Waar moet ik als ondernemer rekening mee houden?

Controleer uw eigen auto's (vrachtauto's, personenauto's en bestelauto's) en informeer uw klanten/relaties. U krijgt een boete als u zich met een voertuig onterecht binnen de milieuzone bevindt. De boete voor het inrijden van de milieuzone met een vervuilende diesel is €280 voor vrachtauto's en €110 voor personenauto's en bestelauto's. Misschien komt u in aanmerking voor een ontheffing.  

Winkels en bedrijven die in de milieuzone liggen, kunnen alleen met schone vrachtauto's worden bevoorraad (emissieklasse 4 of hoger). Deze regel geldt al sinds 2014. 

Hoe wordt het inrijverbod van de milieuzone gehandhaafd?

De controle van het inrijverbod gebeurt met een geautomatiseerd digitaal camerasysteem. 

Hoe zit het met mijn privacy?

De camera's herkennen en controleren de kentekens van voertuigen die passeren. Om de privacy te waarborgen, worden alleen van voertuigen die in overtreding zijn foto's bewaard. Het gaat hierbij om 2 foto's: een overzichtsfoto van het voertuig die in de milieuzone rijdt en een foto specifiek van het kenteken van het voertuig.

Naast het kenteken worden dan tegelijk de locatie, de datum en tijdstip van de overtreding vastgelegd. De werkwijze komt overeen met het vastleggen door camera's van overtredingen van door een rood verkeerslicht rijden. De gegevens van overtredingen worden maximaal 5 jaar bewaard.

Zijn de regels in andere binnensteden hetzelfde als in Arnhem?

De verschillende milieuzones in Nederland gebruiken sinds 29 oktober 2020 dezelfde borden met de bolletjes. Ook is er een aantal landelijke vrijstellingen en zijn er afspraken gemaakt tussen gemeenten om de lokale regels zoveel mogelijk gelijk te trekken. 

Een gemeente kan zelf beslissen of ze een milieuzone instelt en in welke variant (emissieklasse 3 of emissieklasse 4), en ook voor welke voertuigen de zone geldt. Omdat het centrum van Arnhem te maken heeft (gehad) met sterke luchtvervuiling, is er in Arnhem een milieuzone ingesteld. Dit komt ten goede aan de gezondheid van de bewoners en bezoekers van de binnenstad. Door de milieuzone kunnen we voldoen aan de Europese richtlijnen voor luchtkwaliteit. 

Wat gebeurt er bij calamiteiten?

Als er een grote calamiteit is op een weg in of rond Arnhem, dan kan worden besloten om uitwijkroutes in werking te stellen. Het verkeer wordt dan omgeleid. Er zijn 4 uitwijkroutes (U-routes) die door de milieuzone lopen. Als zij in werking worden gesteld, dan wordt op die routes de milieuzone buiten werking gesteld. U kunt de omleiding dus volgen, ook al loopt hij door de milieuzone en mag u normaal gesproken de milieuzone niet inrijden. De hulpdiensten mogen te allen tijde door de milieuzone rijden.