Veelgestelde vragen over de milieuzone

Kaart milieuzone

De zone omvat de Arnhemse singels, het Nieuwe Plein en de Weerdjesstraat en het gebied dat daar binnen ligt. Dat is de Arnhemse centrumring met uitzondering van het Airborneplein. Op de milieuzone kaart is de begrenzing aangegeven.

Enkele gebieden zijn feitelijk niet in de milieuzone gelegen, maar alleen bereikbaar via de milieuzone, zoals het gebied tussen de hoge Rijnkade en de Weerdjesstraat. Bewoners en ondernemers met een eigen zaak met een adres in zo'n gebied kunnen in aanmerking komen voor de ontheffings- en sloopregelingen. 

De hoge Rijnkade en de Weerdjesstraat en het gebied daartussen worden per 29 oktober 2020 onderdeel van de milieuzone. De lage kade valt dus buiten de milieuzone. Zie hier de kaart van de Milieuzone vanaf 29 oktober 2020 (pdf, 828 kB). 

Welke voertuigen mogen niet in de milieuzone komen?

De milieuzone geldt nu alleen voor bepaalde vracht- en personenwagens op diesel. Voertuigen op benzine en gas kunnen de zone gewoon inrijden. De milieuzone geldt ook niet voor motoren. Motoren kunnen de stad gewoon inrijden. Op dit moment geldt de milieuzone nog niet voor bestelauto's die op diesel rijden maar dat gaat per 29 oktober 2020 veranderen. De Arnhemse milieuzone gaat dan ook gelden voor dieselbestelauto's met emissieklasse 0, 1, 2 of 3 (dus lager dan 4). 

Op welke tijden geldt de milieuzone? 

Het inrijverbod van de milieuzone geldt permanent, zowel 's nachts als overdag. 

Hoe herken ik de milieuzone? 

Op iedere weg die uitkomt in de milieuzone wordt de grens met een wit verkeersbord aangegeven. Ook staan op de grotere toegangswegen van de stad blauwe borden die duidelijk maken dat u de milieuzone nadert. Zo heeft u nog de tijd om een alternatieve route te kiezen. 

De nieuwe bebording per 29 oktober komt er als volgt uit te zien:  

nieuw bord milieuzonebord milieuzone

Waar moet ik als inwoner van Arnhem rekening mee houden?

Controleer uw eigen auto en informeer uw bezoek. U krijgt een boete van 95 euro als u zich met uw personenauto onterecht binnen de milieuzone bevindt. Misschien komt u in aanmerking voor een ontheffing.

Waar moet ik als ondernemer rekening mee houden?

Controleer uw eigen auto's (vrachtauto's en personenauto's) en informeer uw klanten/relaties. U krijgt een boete van 95 euro als u zich met een voertuig onterecht binnen de milieuzone bevindt. De zone geldt nu nog niet voor bestelauto's maar dat gaat veranderen. De Arnhemse milieuzone gaat per 29 oktober 2020 ook gelden voor diesel-bestelauto's met emissieklasse 0, 1, 2 of 3 (dus lager dan 4).

Vanaf dat moment wordt de boete voor het inrijden van de milieuzone met een oude diesel 240 euro voor vrachtauto's en 95 euro voor personenauto's en bestelauto's. 

Winkels en bedrijven die in de milieuzone liggen, kunnen alleen met schone vrachtauto's worden bevoorraad (emissieklasse 4 of hoger). Deze regel geldt al sinds 2014. Misschien komt u in aanmerking voor een ontheffing.  

Hoe wordt het inrijverbod van de milieuzone gehandhaafd?

De controle van het inrijverbod gebeurt met een geautomatiseerd digitaal camerasysteem. U krijgt een boete van 95 euro als u zich met uw voertuig onterecht binnen de milieuzone bevindt. 

Hoe zit het met mijn privacy?

De camera's herkennen en controleren de kentekens van voertuigen die passeren. Om de privacy te waarborgen, worden alleen van voertuigen die in overtreding zijn foto's bewaard. Het gaat hierbij om 2 foto's: een overzichtsfoto van het voertuig die in de milieuzone rijdt en een foto specifiek van het kenteken van het voertuig.

Naast het kenteken worden dan tegelijk de locatie, de datum en tijdstip van de overtreding vastgelegd. De werkwijze komt overeen met het vastleggen door camera's van overtredingen van door een rood verkeerslicht rijden. De gegevens van overtredingen worden maximaal 5 jaar bewaard.

Zijn de regels in andere binnensteden hetzelfde als in Arnhem?

De regels zijn niet in alle Nederlandse milieuzones gelijk. De landelijke overheid gaat deze regels gelijktrekken. Zo wordt de situatie voor weggebruikers duidelijker. In Arnhem gaan de nieuwe regels gelden, de ingangsdatum wordt 29 oktober 2020. De grootste verandering in Arnhem wordt dat de milieuzone ook gaat gelden voor bestelauto's die rijden op diesel en met een emissieklasse lager dan 4. 

Wat gebeurt er bij calamiteiten?

Als er een grote calamiteit is op een weg in of rond Arnhem, dan kan worden besloten om uitwijkroutes in werking te stellen. Het verkeer wordt dan omgeleid. Er zijn 4 uitwijkroutes (U-routes) die door de milieuzone lopen. Als zij in werking worden gesteld, dan wordt op die routes de milieuzone buiten werking gesteld. De hulpdiensten mogen te allen tijde door de milieuzone rijden.