Veelgestelde vragen over de milieuzone

Kaart milieuzone

De zone omvat de Arnhemse singels, het Nieuwe Plein en de Weerdjesstraat en het gebied dat daar binnen ligt. Dat is de Arnhemse centrumring met uitzondering van het Airborneplein. Op de milieuzone kaart is de begrenzing aangegeven.

Enkele gebieden zijn feitelijk niet in de milieuzone gelegen, maar alleen bereikbaar via de milieuzone, zoals het gebied tussen de Rijnkade en de Weerdjesstraat. Bewoners en ondernemers met een eigen zaak met een adres in zo'n gebied kunnen in aanmerking komen voor de ontheffings- en sloopregelingen. 

Welke voertuigen mogen niet in de milieuzone komen?

De milieuzone geldt alleen voor bepaalde vracht- en personenwagens op diesel. De milieuzone geldt niet voor motoren en bestelbusjes. Motoren en bestelbusjes kunnen de stad gewoon inrijden.

Op welke tijden geldt de milieuzone? 

Het inrijverbod van de milieuzone geldt permanent, zowel 's nachts als overdag. 

Hoe herken ik de milieuzone? 

Op iedere weg die uitkomt in de milieuzone wordt de grens met het witte verkeersbord aangegeven. Ook staan op de grotere toegangswegen van de stad blauwe borden die duidelijk maken dat u de milieuzone nadert. Zo heeft u nog de tijd om een alternatieve route te kiezen. 

Verkeersbord milieuzoneBord naderen milieuzone

Afbeeldingen van de verkeersborden milieuzone

Waar moet ik als inwoner van Arnhem rekening mee houden?

Controleer uw eigen auto en informeer uw bezoek. Vanaf 1 april 2019 loopt u het risico op een boete van € 95 als u zich met een personenwagen onterecht binnen de milieuzone bevindt. Misschien komt u in aanmerking voor een ontheffing.

Waar moet ik als ondernemer rekening mee houden?

Overtreding van de regels kan een boete opleveren. Controleer uw eigen personenauto's en informeer uw klanten/relaties. Vanaf 1 april 2019 loopt u het risico op een boete van € 95 als u zich met een personenauto onterecht binnen de milieuzone bevindt. De milieuzone geldt nu (nog) niet voor bestelbusjes, wel voor vrachtwagens.

Wiinkels en bedrijven die in de milieuzone liggen, kunnen alleen met schone vrachtwagens (euro IV of hoger) worden bevoorraad. Deze regel geldt al sinds 2014. Ook voor vrachtwagens in overtreding bedraagt de boete € 95. Misschien komt u in aanmerking voor een ontheffing.  

Hoe wordt het inrijverbod van de milieuzone gehandhaafd?

De handhaving van het inrijverbod gebeurt met een geautomatiseerd digitaal camerasysteem. Vanaf 1 januari 2019 controleert dit systeem ook diesel-personenauto's. Tot 1 april 2019 waarschuwt de gemeente de eigenaren van voertuigen die zich binnen de milieuzone bevinden en niet aan de toegangsvoorwaarden voldoen. Na 1 april wordt daadwerkelijk gehandhaafd en loopt u het risico op een boete van € 95 als uw voertuig zich onterecht binnen de milieuzone bevindt.

Hoe zit het met mijn privacy?

De camera's herkennen en controleren de kentekens van voertuigen die passeren. Om de privacy te waarborgen, worden alleen van voertuigen die in overtreding zijn foto's bewaard. Het gaat hierbij om 2 foto's: een overzichtsfoto van het voertuig die in de milieuzone rijdt en een foto specifiek van het kenteken van het voertuig.

Naast het kenteken worden dan tegelijk de locatie, de datum en tijdstip van de overtreding vastgelegd. De werkwijze komt overeen met het vastleggen door camera's van overtredingen van door een rood verkeerslicht rijden. De gegevens van overtredingen worden maximaal 5 jaar bewaard.

Zijn de regels in andere binnensteden hetzelfde als in Arnhem?

De regels zijn niet in alle Nederlandse milieuzones gelijk. Per 1 januari 2020 worden de mileuzones landelijk meer gelijkgetrokken. Dan kunnen gemeenten nog maar uit een beperkt aantal varianten voor een milieuzone kiezen. Ook komt er dan meer eenheid in de borden die worden gebruikt om milieuzones aan te geven.

Wat gebeurt er bij calamiteiten?

Als er een grote calamiteit is op een weg in of rond Arnhem, dan kan worden besloten om uitwijkroutes in werking te stellen. Het verkeer wordt dan omgeleid. Er zijn 4 uitwijkroutes (U-routes) die door de milieuzone lopen. Als zij in werking worden gesteld, wordt de milieuzone buiten werking gesteld. 
De hulpdiensten mogen te allen tijde door de milieuzone rijden.