Subsidies organisaties

  • Subsidieregeling Burgerkracht

    Gaat u een activiteit organiseren of wilt u een initiatief nemen waardoor andere Arnhemmers zich zelf kunnen blijven redden thuis, in de buurt en in de wijk? Dan kunt u wellicht aanspraak maken op de subsidie Burgerkracht Sociaal Domein.

  • Subsidieregeling Sport

    De ambitie van de gemeente Arnhem is dat 75% van de Arnhemmers sport of beweegt. De gemeente wil sport- en beweegactiviteiten stimuleren die gericht zijn op (meer) sporten en bewegen door (ook inactieve) individuen en groepen Arnhemmers. Voor initiatieven die bijdragen om dit doel te bereiken, kan een beroep worden gedaan op de Subsidieregeling Sport.

  • Subsidies Kunst en Cultuur

    Wanneer u in Arnhem een culturele activiteit wilt organiseren, dan kunt u onder voorwaarden een beroep doen op een van de bestaande subsidieregelingen.