Subsidies

 • Subsidieregeling Veluwe remembers Gelderland Herdenkt

  In 2019-2020 is het 75 jaar geleden dat de Veluwe, evenals de rest van Gelderland werd bevrijd van de bezetters. Vanwege dit kroonjaar wordt gewerkt aan een inspirerend en samenhangend programma voor bewoners en bezoekers onder de noemer Veluwe Remembers. Dit is een onderdeel van het provinciale programma Gelderland Herdenkt.

 • Subsidieregeling Burgerkracht

  Gaat u een activiteit organiseren of wilt u een initiatief nemen waardoor andere Arnhemmers zich zelf kunnen blijven redden thuis, in de buurt en in de wijk? Dan kunt u wellicht aanspraak maken op de subsidie Burgerkracht Sociaal Domein.

 • Subsidieregeling Sport

  De ambitie van de gemeente Arnhem is dat 75% van de Arnhemmers sport of beweegt. De gemeente wil sport- en beweegactiviteiten stimuleren die gericht zijn op (meer) sporten en bewegen door (ook inactieve) individuen en groepen Arnhemmers. Voor initiatieven die bijdragen om dit doel te bereiken, kan een beroep worden gedaan op de Subsidieregeling Sport.

 • Subsidies Kunst en Cultuur

  Wanneer u in Arnhem een culturele activiteit wilt organiseren, dan kunt u onder voorwaarden een beroep doen op een van de bestaande subsidieregelingen.

 • Subsidieregeling non-formele educatie regio Midden-Gelderland

  Maatschappelijke organisaties die trajecten aanbieden aan laaggeletterden die hun basisvaardigheden willen versterken, kunnen daarvoor een subsidie aanvragen. Het gaat hierbij om non-formeel (niet-diplomagericht), laagdrempelig aanbod.