Subsidies

 • Subsidieregeling Burgerkracht

  Gaat u een activiteit organiseren of wilt u een initiatief nemen waardoor andere Arnhemmers zich zelf kunnen blijven redden thuis, in de buurt en in de wijk? Dan kunt u wellicht aanspraak maken op de subsidie Burgerkracht Sociaal Domein.

 • Subsidieregeling Sport

  De ambitie van de gemeente Arnhem is dat 75% van de Arnhemmers sport of beweegt. De gemeente wil sport- en beweegactiviteiten stimuleren die gericht zijn op (meer) sporten en bewegen door (ook inactieve) individuen en groepen Arnhemmers. Voor initiatieven die bijdragen om dit doel te bereiken, kan een beroep worden gedaan op de Subsidieregeling Sport.

 • Subsidies Kunst en Cultuur

  Wanneer u in Arnhem een culturele activiteit wilt organiseren, dan kunt u onder voorwaarden een beroep doen op een van de bestaande subsidieregelingen.

 • Subsidieregeling non-formele educatie regio Midden-Gelderland

  Maatschappelijke organisaties die trajecten aanbieden aan laaggeletterden die hun basisvaardigheden willen versterken, kunnen daarvoor een subsidie aanvragen. Het gaat hierbij om non-formeel (niet-diplomagericht), laagdrempelig aanbod.

 • Subsidieregeling 'Gelderland Herdenkt - 75 jaar vrijheid Airborneregio en Veluwe Remembers

  Gelderland was van september 1944 tot en met mei 1945 negen maanden onafgebroken het centrum van de bevrijdingsstrijd van Nederland. In 2019 en 2020 is deze episode 75 jaar geleden.