Subsidies organisaties

  • Subsidieregeling Burgerkracht

    Gaat u een activiteit organiseren of wilt u een initiatief nemen waardoor andere Arnhemmers zich zelf kunnen blijven redden thuis, in de buurt en in de wijk? Dan kunt u wellicht aanspraak maken op de subsidie Burgerkracht Sociaal Domein.

  • Subsidieregeling Sport

    De ambitie van de gemeente Arnhem is dat 75% van de Arnhemmers sport of beweegt in 2016.

  • Subsidies Kunst en Cultuur

    Wanneer u in Arnhem een culturele activiteit wilt organiseren, dan kunt u onder voorwaarden een beroep doen op een van de bestaande subsidieregelingen.