Subsidies

 • Begrotingssubsidie 2025

  Met diverse organisaties hebben wij een langdurige subsidierelatie. Deze organisaties voeren taken en werkzaamheden uit die zijn opgenomen in de gemeentebegroting. Net als in de vorige jaren kunnen zij na de zomer opnieuw hun aanvraag via deze website indienen.

 • Subsidieregeling Sport

  Onze ambitie is dat 75% van de Arnhemmers sport of beweegt. We willen sport- en beweegactiviteiten stimuleren die gericht zijn op (meer) sporten en bewegen door (ook inactieve) individuen en groepen Arnhemmers. Voor initiatieven die bijdragen om dit doel te bereiken, kan een beroep worden gedaan op de Subsidieregeling Sport.

 • Burgerkracht

  Veel Arnhemmers hebben leuke ideeën en idealen voor hun straat, wijk of stad die niet altijd worden uitgevoerd. Burgerkracht ondersteunt met advies en geld zodat deze ideeën wel uitgevoerd kunnen worden om Arnhem aantrekkelijker te maken.

 • Subsidies Kunst en Cultuur

  Wanneer u in Arnhem een culturele activiteit wilt organiseren, dan kunt u onder voorwaarden een beroep doen op een van de bestaande subsidieregelingen.

 • Subsidieregeling Aanpak voortijdig schoolverlaten

  We stimuleren schoolbesturen en organisaties in het voortgezet (speciaal) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs ervoor te zorgen dat minder jongeren de school verlaten zonder startkwalificatie.

 • Subsidieregeling Non-formele educatie

  Maatschappelijke organisaties die educatietrajecten aanbieden aan laaggeletterden, kunnen daarvoor een subsidie aanvragen. Het gaat hierbij om non-formeel (niet-diplomagericht), laagdrempelig aanbod. Daarin werken inwoners aan hun taal-, reken- of digitale vaardigheden.

Overige subsidies